Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Männi lasteaia päevakava

 Pildiotsingu Lasteaia päevakava tulemus

 

                                     Tallinna Männi Lasteaia päevakava 2020/2021 õppeaastaks

                                     Kinnitatud direktori 16.09.2020 KK nr 1-1/12

Laste vastuvõtt aiarühmades                      7.00-  9.00

Laste vastuvõtt sõimerühmades                7.30-  9.00

Mängud, individuaalne töö                          7.00 – 8.45

Hommikusöök                                               8.45 - 9.15

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused,

õues viibimine, mängud, õppe- ja

jalutuskäigud, liikumismängud                  9.15 – 11.45 (sõim)

                                                                         9.15 - 12.30(aed)

Lõunasöögi algus                                        11.45; 12.00 (sõim, liitrühm)

                                                                        12.15; 12.30 (aed)

                                                                        12.45 (koolieelikud)

Puhkeaeg                                                      13.00 – 15.00

                                                                        13.15-15.00 koolieelikud)

Vabad tegevused,

mäng, õppe- ja kasvatustegevused         15.00 – 16.00 (aed)

                                                                       15.00-15.45 (sõimed, liitrühm)

Õhtuoode                                                     15.45-16.15 (sõimed, liitrühm)

                                                                       16.00-16.30 (aed)

Mäng, individuaalsed tegevused,

õues viibimine, kojuminek                         16.15 – 18.00 (sõim)

                                                                       16.30 – 19.00 (aed)

                                                                             

  Õues viibimine talvel:
Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale
Sotsiaalministri 24.septembri 2010.a määrus nr 61
§ 14 päevakava koostamine:

p.7.  Laps peab viibima iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1–2 korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist).
p.9. Madalama kui miinus 20 kraadi tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 kraadi välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteroloogia ja Hüdroloogia Instituudi veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel.
(Selgitus: tegelikult toimiva välisõhtu temperatuuri määramisel arvestatakse ka tuule-indeksiga.)
Õues viibimise aja üle otsustab rühma õpetaja.
 

 
 

      


 

Viimati muudetud 15.02.2021