Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Männi lasteaia visioon, missioon, väärtused

 Visioon
Olla turvaline, lapsesõbralik ja koostööaldis lasteaed

Missioon
Pakkuda lastele lapsesõbralikku arengukeskkonda ja heal tasemel oskusi-teadmisi võimaldamaks toimetulekut koolis õppimise ja igapäevaeluga

Väärtused
Turvalisus, hoolivus, koostöö, innovaatilisus, pühendumus, usaldus

Viimati muudetud 28.02.2018