Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õdede-vendade lasteaiakoht

Õdede-vendade lasteaiakoht

Pildiotsingu õed-vennad tulemus

 

Tallinnas muutus lasteaiakoha taotlemise kord nii, et pere saab senisest lihtsamalt panna õed-vennad samasse lasteaeda  – muudeti nii Tallinna Haridusameti  iseteeninduskeskkonda kui ka koha taotlemise korda.          

Ühe pere lapsed samasse  lasteaeda        

 Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017 otsusega muudeti laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda nii, et eelisjärjekorras pakutakse lasteaias kohta lapsele, kelle õde või vend juba on sama lasteaia nimekirjas. Selleks täiendati kehtivat korda (§ 7 lg 1) lausega „Lasteasutuses lapse vanusele  sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses“. Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda koha pere teisele lapsele siis, kui        

  1. lasteaias on vastavas vanuserühmas vaba koht ning              
  2. lapsevanem on esitanud direktorile avalduse koha saamiseks samas lasteaias, kus käib sama pere teine laps.              

  Eraldi järjekorda õdedele-vendadele ei moodustata, järjekord on ühtne ja moodustub taotluste esitamise järgi.        

  Koha pakkumisel sama pere lapsele on teiste järjekorras olevate laste vanematele Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonnas lasteaia logist    näha selgitus „Lasteaias käib sama pere laps“.        

                          

Lasteaiajärjekorra saab koha vastuvõtmisel säilitada         

  Iseteeninduskeskkonnas:  https://info.haridus.ee  on  nüüd võimalik säilitada lasteaiajärjekorras lapse andmed, kui ta on koha ootel lasteaias, kus käib tema õde või vend. See tähendab, et vanem võib vastu võtta koha pakkumise mõnes teises lasteaias nii, et lapse andmeid soovitud lasteaiajärjekorrast ei kustutata.        

 Lasteaiajärjekorra säilitamise tingimuseks on:        

  1. sama pere laps käib juba valitud lasteaias,              
  2. lasteaia nimekirjas oleval ja koha ootele lisatud lapsel ning vähemalt ühel vanemal on sama rahvastikuregistrijärgne aadress Tallinna linnas, mida järjekorda lisamisel ka kontrollitakse.              

 Vanem või hooldaja näeb iseteeninduskeskkonnas tema hooldusõiguse all olevate laste andmeid. Andmete juurde tekib perekonna märk, millele vajutades avaneb tekst: „Soovin lapse andmed säilitada lasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirjas“, mis asendab avaldust. Perekonna märk  tekib ainult selle lasteaia juurde, kus käib sama pere teine laps ning on täidetud eelnimetatud tingimused.        

      Vajutades nupule „Kinnita“ säilitatakse lapse andmed koha taotlejate nimekirjas ka siis, kui koht võetakse vastu mõnes teises lasteasutuses. Juhul, kui peres on rohkem koha ootel olevaid lapsi, kuvatakse perekonna märki kõigi laste järjekorra infos.  

                                           

Viimati muudetud 21.02.2024