Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Projektides osalemine

Projektides osalemine

Pildiotsingu projekt tulemus

Projekt „Ökoloogia kunst“
Välisrahastuse programmi/meetme nimi  Nordplus Junior (üldharidus)
Projekti kestus: 01.02.2022 – 31.11.2023
Juhtpartner: Riga preschool education institution No 81
Partnerid: Tallinna Männi Lasteaed
                 Siauliai Kindergarten Gluosnis
Tallinna Männi Lasteaia projektimeeskond:
                                                                          Lee Kerde

                                                                          Maria Belogortseva
                                                                          Karin Lubi
                                                                          Kairi Arras
Projekti eesmärk on tugevdada õpetajate ja haridusasutuste teadlikkust ja suutlikkust ökoloogilise hariduse juurutamiseks alushariduse õppekavades. Projekt on peamiselt keskendunud õpetajate professionaalse arengu ja pädevuse tõstmisele selles valdkonnas.
Projekti kirjeldus:  Esimesele kohtumisele toovad partnerid laste joonistused ja maalid näitusele „Mina ja Loodus". Iga külastuse ajal tuuakse (või saadetakse) näitus teise riiki. Seejärel alustatakse e-raamatu koostamisega. Kogutakse laste pilte loodusest.  Galeriid demonstreeritakse lõpukonverentsil.
Toimub kolm kogemustevahetust:
No 1 Kogemustevahetus Eestis, märts 2023 (osalejaid 4 LT, 2 LV1, 4 LV2);
nr 2 Kogemustevahetus Leedus, aprill 2023 (osalejaid 4 EE, 2 LV1, 4 LV2);
No 3 Kogemustevahetus Lätis, november 2023 (osalejaid 4 LT, 4 EE).
Visiitide ajal toimuvad tervitustegevused, asutuse tutvustus, töövarjutused, näidistegevused, kohalike lasteaedade külastused, temaatilised arutelud ja töötoad, ekskursioonid/matkad loodusesse.
Õpetajad annavad ülevaate kõige huvitavamatest ökoloogilise haridusega seotud tegevustest projekti koosolekutel ja lõpukonverentsil.

Projekti oodatavad tulemused: Projektitegevused tõstavad õpetajate kutsemeisterlikkust ja enesekindlust ning motivatsiooni rahvusvaheliseks meeskonnatööks.
Lapsed kogevad ökoloogilist haridust igapäevase kasvatusprotsessi käigus ja tahavad osaleda erinevates tegevustes, mis kujundavad nende väärtushinnanguid kogu eluks.Projekt „Sündinud õpetajaks“
Välisrahastuse programmi/meetme nimi  Erasmus+ KA201 Strateegiline koostöö üldhariduskoolides
Projekti kestus: 01.02.2023 – 31.07.2024
Juhtpartner: JUMP - Gioventu in riSalto - Associazione Culturale (Itaalia)
Partnerid: Tallinna Männi Lasteaed
                 Agrupamento de Escolas Elias Garcia (Portugal)
Tallinna Männi Lasteaia projektimeeskond:  
Pedagoogide grupp:
                                  Sandra Rovbut

                                  Caroly Veinberg
                                  Kirgit Tsarents
                                  Maria Belogortseva
                                  Liis Hinno
                                  Karin Lubi
Juhtkonna grupp:      Lee Kerde
                                       Evelin Kala

Projekti eesmärk on parendada heaolu ja tõhusust õpetamisel ja õppimisel, luues uuendusliku ja võimsa seose teadveloleku, emotsionaalsete pädevuste ja õuesõppe/looduspõhise hariduse vahel.
Projekti kirjeldus:  Soovime panustada EL koolihariduse prioriteeti „Toetada õpetajaid ja koolijuhte" , andes neile võimaluse tutvuda uuenduslike ja terviklike lähenemisviisidega. Meie eesmärk on edendada professionaalset arengut ja parimate praktikate vahetamist õpetajate vahel, uurides igapäevase integratsiooni potentsiaali elus ja koolitundides, lähenemisviise ja tegevusi, mis suudavad paremini vastata õpetajate ja õpilaste vajadustele. Praegust perioodi, iseloomustavad paljud eksistentsiaalsed ohud, nagu kliima muutused, energia- ja laiem ökoloogiline kriis ning töö ja majanduse kiiresti muutuvad olud. Soovime õpetajaid orienteerida kaasatusele ja mitmekesisusele, mis loob tegevused, mis ühendavad tähelepanelikkust/emotsionaalset pädevust loodusega ja mõjutavad õpilaste positiivseid tulemusi. Arendame pädevusi, mis on seotud keskkonnasäästlikkuse ja kliimamuutuste vastu võitlemisega, vastavalt 2022. aasta Euroopa prioriteetidele taotleva organisatsiooni riiklikus kontekstis (INDIRE riiklik agentuur – Itaalia). Tahame aidata kaasa ka teisele eelnimetatud prioriteedile, milleks on sotsiaalne kaasatus ja mitmekesisus, emotsionaalne regulatsioon, keskendumine, vastupidavus, tähelepanu tase, eriti hariduslike erivajadustega (HEV) laste puhul.
Projekti oodatavad tulemused:  Meie tegevused saavad oodatavad tulemused õpetajate motivatsiooni ja heaolu tõusust, läbipõlemise taseme langusest, oskuste paranemisest tähelepanelikkuse praktika osas, mis on seotud välitegevuste ja keskkonnateadlikkusega, nii isiklike tervislike harjumuste kui ka täiustatud oskustega oma õpilastega selliseid tegevusi planeerida ja läbi viia. Õpetajad on tähelepanelikumad, teadlikumad ja osavamad, et inspireerida ja edastada oma kogemusi oma õpilastele positiivselt. On mõju klassiruumi juhtimise oskustele ning koostatud tunnikavade mitmekesisusele ja kvaliteedile.


Lõppenud projektid:

1. Projekt "Ole loov"/ Be Creative"  

2. Erasmus KA1 õpirändeprojekt „Saada parimaks!“

3.  Erasmus+ projekt  „Me and Music“(„Mina ja muusika“)

4. Projekt  „Lapsest lähtuva õpikeskkonna mitmekesistumine kaasava hariduse rakendamiseks Tallinna Männi Lasteaias“

 5. Nordplus Junior projekt „Kohtu iseendaga“

 6.Erasmus+ õpirändeprojekt „Muutunud õpikäsitus igasse lasteaiarühma!“

 7.Nordplus juunior projekt  "ACTIVE AND HEALTHY LIFELONG" 

 

Projektides osalemine:  

    1. Kiusamisest vaba lasteaed 

   

       

   

   

Viimati muudetud 20.09.2023