Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Üks on hea, kaks on Super!

Üks on hea, kaks on Super!


Märtsist juunini osalesin Insplay RoboMentori programmis Tallinna Haridusameti toel. Programmi abil tutvusin haridusrobotitega ja nende võimalustega. Kasutades haridusroboteid korraldasin koostöös meie RoboMentoriga Kati Salakiga koolituse meie lasteaias, kus tutvustasime uusi roboteid lasteaia õpetaja abidele ja ka teiste lasteaia õpetajatele. Pedagoogid tutvusid mTiny ja teiste robotite võimalustega. Lisaks teoreetiliste teadmiste omandamisele tegid õpetajad ka praktilisi harjutusi.
Lastega, kelle jaoks eesti keel pole emakeel, viisime koos läbi robootikapäeva. Meie eesmärk oli näidata, kuidas saab kasutada robovahendid eesti keele õppimiseks ja samas ka õpetamiseks.
Selles programmis osalemise suurim väärtus on tutvuda robotite tehniliste võimalustega, kuidas neid saab integreeritud õppetegevustes kasutada, tutvuda robootika uudistoodetega ning loomulikult suhelda vahetult kolleegidega huvitava rühmatöö kaudu, kus on võimalus kogemusi jagada.
Robotite kasutamine õppetegevuses aitab lahendada kõne-, tunnetusliku-, sotsiaal-kommunikatiivse-, kunstilise- ja füüsilise arengu probleeme; samuti aitab arendada laste mälu, kujutlusvõimet, loovust, loogilist ja abstraktset mõtlemist.
Tuleb mainida, et meie lasteaia õpetajad on juba hakanud aktiivselt kasutama robootikat õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks isegi sõimerühmades. Eriti populaarne on TTS robotkilpkonn. Suuremad lapsed on avastanud enda jaoks mTiny ja Qobo tigu.
Edaspidi kavatseb meie lasteaia pedagoogiline meeskond:
* osaleda rohkem linna- ja riigi robootikaga seotud üritustel. ;
* jagada oma kogemusi kolleegidega sotsiaalplatvormide nagu Facebook ja Padlet kaudu;
* korraldada regulaarselt uute robotite sisekoolitusi;
* Korraldada ka vanemate jaoks digiüritusi;
* Nutikuu raames korraldada digiüritusi nii lasteaias, kui ka koostöös teiste haridusasutustega ka edaspidi.
Miks osaleda Insplay robomentori programmis?
See programm annab palju julgust ja enesekindlust katsetada erinevaid robootilisi vahendeid. Sealt saab väga palju uusi ideid, mida rakendada ka oma rühma õppetöös. Samas nii ägeda meeskonnaga tulevad suurepärased ideed! See meeskond on ka edasi su jaoks kättesaadav ja abivalmis.
Programmis osalejana saan anda edasi oma kolleegidele teadmisi,oskusi,ideid jms. Soovitan osaleda kõikidel õpetajatel selles programmis, kellel on huvi robootiliste vahendite vastu. Suur tänu Insplayle ja Jana Süvingule nende toredate ja õpetlike koolituste eest!

Tallinna Männi Lasteaia eripedagoog Sandra Rovbut/ Robomentori programmis osaleja

https://www.insplay.eu/en_US/robomentor