Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koostöö lapsevanematega

Koostöö lapsevanematega

Lasteaed tunnustab perekonda kui lapse esmast kasvukeskkonda ja teeb koostööd peredega. Koostöö põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel, lapse igakülgse arengu ja turvalise maailmapildi kujunemise nimel.

Igapäevaselt toimub suhtlemine ja infovahetus pereliikmete ja õpetajate vahel lapse arengu edusammude, peresündmuste ja lapse kogemuste üle. Lapsevanemad on oodatud osalema rühma igapäevaelus ja üritustel.

Õpetaja teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest.

Õpetaja loob lapsevanemale võimalused saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes.

Lapsevanemal võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja läbiviimises ning anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele.

Kord (või kaks ) aastas annab õpetaja infot lapse arengu kohta, toetudes arengu hindamisele.

Iga rühma esindajana kuulub üks lapsevanem oma lapse rühmast lasteaia hoolekogusse, osaledes otsustamisprotsessides.

Viimati muudetud 23.06.2022