Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Missioon, visioon, väärtused

Missioon, visioon, väärtused

MISSIOON:

Tallinna Männikäbi Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustab lapse kasvamist ja arenemist, arvestab tema individuaalsust ja eripära ning hoiab ja edendab lapse tervist.
 

VISIOON:

Tallinna Männikäbi Lasteaias on loodud lapse loomulikule huvile põhinev, turvaline ja igakülgset arengut toetav õpi-ja kasvukeskkond. Seda kõike kooskõlas loodusega, tervist edendades, individuaalsusest ja eripärast lähtuvalt, koostöös perede ning hooliva ja pädeva personaliga.
 

PÕHIVÄÄRTUSED:

  • Lapsekesksus ja inimlikkus

Lapsed arenevad ja õpivad, meie loome õpi-ja kasvukeskkonna, pakume lastele õpikogemusiläbi mängu. Me mõistame peresid ja töötajaid.

  • Sallivus ja paindlikkus

Arvestame iga lapse arenguvajadustega, kohandame laste vajadustest lähtuvalt õppekava ja õpikeskkonda.

  • Hoolivus ja sõbralikkus

Abistame abivajajat, suhtleme sõbralikult, otsime tekkinud  probleemidele lahendusi.

  • Koostöö ja avatus

Me õpime tundma last ja tema perekonda. Me küsime tagasisidet lasteaia tegevuse kohta, analüüsime ja kavandame lasteaia arengut koostöös lapsevanemate ja lasteaia töötajatega.

 

IGA LAPS ON ERILINE JA TÄHTIS!

 

 

Viimati muudetud 15.09.2022