Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tervise edendamine Tallinna Männikäbi Lasteaias

Tervise edendamine Tallinna Männikäbi Lasteaias

Lasteaed on kodu kõrval oluline lapse arengu ja tervise toetaja. Lasteaias väljenduvad seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps mängib ja õpib hea meelega. Kodu kõrval on lasteaed see koht, kus arendatakse laste sotsiaalseid oskusi ning kus õpitakse väärtustama tervist ja pannakse alus tervisliku eluviisi kujunemisele.

Laste ja töötajate tervise ja heaolu toetamiseks on meie :

MISSIOON:

Tallinna Männikäbi Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist, arvestades tema individuaalsust ja eripära,ning hoides ja tugevdades lapse tervist.

VISIOON:

Tallinna Männikäbi Lasteaias on loodud lapse loomulikule huvile põhinev, turvaline ja lapse igakülgseks arenguks parim õpi-ja kasvukeskkond, kooskõlas loodusega ja edendades lapse tervist, arvestades lapse individuaalsust ja eripära, koostöös perede ning hooliva ja pädeva personaliga.

PÕHIVÄÄRTUSED:

  • lapsekesksus ja inimlikkus

Lapsed arenevad ja õpivad, meie loome õpi-ja kasvukeskkonna, pakume lastele õpikogemusi läbi mängu. Me mõistame peresid ja töötajaid.

  • sallivus ja paindlikkus

Me arvestame iga lapse arenguvajadustega, kohandame laste vajadustest lähtuvalt õppekava ja õpikeskkonda.

  • hoolivus ja sõbralikkus

Me abistame abivajajat, suhtleme sõbralikult, otsime tekkinud probleemidele lahendusi.

  • koostöö ja avatus

Me õpime tundma last ja tema perekonda. Me küsime tagasisidet lasteaia tegevuse kohta, analüüsime ja kavandame lasteaia arengut koostöös lapsevanemate ja lasteaia töötajatega.

IGA LAPS ON ERILINE JA TÄHTIS

 

  • füüsiline keskkond.

Keskkonna tervisesõbralikumaks kujundamiseks oleme keskkonda kujundades mõelnud, et see pakuks piisavalt võimalusi ja motiveeriks lapsi ning töötajaid rohkem ja turvaliselt liikuma.

Paigaldatud on turvalised õuevahendid ja korraldatud on tervislik toitlustamine, kus on aegajalt võimalik ka lastel endil tervislikku toitu valmistada.

  • psühhosotsiaalne keskkond.

Pöörame suhetele eraldi tähelepanu ning peame oluliseks pöörata tähelepanu sõbraliku ja toetava õhkkonna loomisele ning vägivalla ennetamisele.

  • tervise- ja sotsiaalteenused.

Toetame laste heaolu ja tervist (eripedagoogi ja saviterapeudi teenusega).

Toetame erivajadusega lapsi.

  • individuaalsete tervisealaste teadmiste ja oskuste õpetamine ning hoiakute, väärtushinnangute kujundamine on oluline osa meie lasteaia õppe- ja kasvatustööst.

Soovitusi ja materjale laste tervise ja heaolu toetamiseks leiad siit.

Tallinna Männikäbi Lasteaia tervise edendamise tegevuskava 2019-2020

Männikäbi aasta projekt on sel õppeaastal TERVISLIK TOITUMINE

Septembris, lastevanemate koosolekutel lapsevanematele BEE- BOT-iga robotimäng toitude tabelil ja toiduprojekti tutvustus õppealajuhataja poolt.

Oktoobris õpetajate päeva tervislik õhtusöök

Novembris Isade ja aiarühmade laste orienteerumine õuealal ja isade ja sõimelaste pudrusöömine rühmas.

Detsembris Eriliste piparkookide päev

Jaanuaris Tervisesalati päev.

Veebruaris Sõbrapäeva disko

Märtsis lasteaia sünnipäevaks tervislike tortide valmistamine rühmades jõudis toimuda enne eriolukorra algust.

Aprillis oli plaanis spordipäev ja Käbiteadlaste päev, mis pidid aga eriolukorrale alla vanduma.

Mais tervisenädalal orienteerumine, tervisesalat ja aeroobika.

KIISUPESA rühma aasta projekt samuti toitumise teemal.

 

 

 

 

Viimati muudetud 10.06.2023