Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab

direktor Evelin Pajo
e-post: direktor@manniku.edu.ee
telefon: 65 85 786 

Rohkem infot korruptsioon.ee

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund on kinnitatud direktori  10.04.2023 käskirjaga 1-2/5

Ostumenetluse korraldamise eest vastutab direktor.

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhataja 03.03.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/105 kinnitatud korruptsiooni ennetamise juhendist

Viimati muudetud 19.09.2023