Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapse arengu hindamine

Lapse arengu hindamine

Lapse arengu hindamise eesmärk

Lapse arengu hindamise eesmärk on saada lapse kohta infot, mida saab kasutada:

  • õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel ja õppekava arendamisel;
  • lapse individuaalsel arendamisel;
  • lapse kohta tagasiside andmisel lapsevanemale.

 

Lapse arengu hindamiseks kasutatakse Tallinna Männiku Lasteaias "Arengu jälgimise mängu" (3-7aastaste lastega) ning sõimerühmas arenguanalüüsi tabeleid 

 

Lapse arengu sh koolivalmiduse analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Pedagoogid viivad vaatlusi läbi kindla plaani alusel ning lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes. Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused. Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi. 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024