Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Männiku lasteaia kohatasu

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. 

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Tallinna munitsipaalkoolieelsete kohatasu ühe lapse kohta on 79,79 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 87,64 eurot kuus).

Tallinna munitsipaalkoolieelsete kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus).

Tallinna Haridusameti kodulehelt on leitav info siin 


Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et:

  • Esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;
  • Kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;
  • Kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;
  • Arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;
  • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile.

Viimati muudetud 25.01.2022