Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Männiku lasteaia õppeaasta eesmärgid

2021/2022 õppeaasta eesmärgid:

  • Sõbralik ja turvaline keskkond, füüsiline aktiivsus, tervislike eluviiside järgimine toetavad elurõõmsa, hooliva väikese inimese kasvamist.
  • Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi avastamise, uurimise ja katsetamise kaudu.

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

                                                                  Tarkus on varandus, mida ükski varas ei saa varastada (Hiina vanasõna)

     

 

 

 

 

Viimati muudetud 06.09.2021