Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Männiku lasteaia õppeaasta eesmärgid

 "Looduse ja keskkonnahoiu teema-aasta"

2022-2023õa eesmärgid:

 • Seostada laste uusi keskkonnaalaseid teadmisi varasemate kogemustega ning kasutada neid erinevates tegevustes, lähtudes laste huvist ja õnneliku õppija põhimõttest.
 • Toetada ennast väärtustava, teistega arvestava, hooliva ja loova lapse arengut läbi teadliku väärtuskasvatuse „Kiusamisest vaba lasteaed“.


Õppeaasta aastaringi teemakuud:

 • september - liikuvuse kuu
 • oktoober - innovatsioonikuu
 • november - valgusekuu
 • detsember - toidukuu
 • jaanuar - linnaruumi kuu
 • veebruar - jäätmete kuu
 • märts - kliimakuu
 • aprill - elurikkuse kuu
 • mai - looduskuu
 • juuni - vee kuu
 • juuli - mere kuu
 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

                                                                  Tarkus on varandus, mida ükski varas ei saa varastada (Hiina vanasõna)

     

 

 

 

 

Viimati muudetud 06.09.2022