Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Männiku lasteaia õppetöö korraldus

Männiku lasteaia õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on Tallinna Männiku Lasteaia õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.

Õppe- ja kasvatustegevus algab 1. septembril ning kestab 31. augustini. Õppe-kasvatustöö toimub nädalaplaani põhjal kuu kaupa, võttes arvesse laste vanuselisi, ealisi ja arengulisi iseärasusi.  Nädala lõikes on planeeritud tegevuste teemad omavahel seotud tervikuks. Lasteaed toetub muutunud õpikäsitluse rakendamisele (MÕK): õppetegevused toimuvad lisaks rühmaruumile erinevates keskkondades, õppimine toimub mänguliste tegevuste kaudu, milles laps on aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Uusi teadmisi omandatakse eesmärgistatud, mänguliste, innovaatiliste, avastusrõõmu pakkuvate tegevuste kaudu, arvestades laste soove ja huve. Õppe-kasvatustöö läbiviimisel lõimitakse erinevaid õppe- ja kasvatustegevuse valdkondi. Oluline on õppijate sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine.

Suveperioodil on rõhk omandatud teadmiste ja oskuste kordamisel, toimub mänguline tegevus ja õuesõpe.

Õppe – ja kasvatustöö põhimõtted ja meetodid:

                          (Toetume J . KÄIS`I  ped. printsiipidele )

*TURVALISUS - tagada turvaline koht koos mängimiseks, õppimiseks, tegutsemiseks

*JÄRJEPIDEVUS - õppetegevuses kasutame põhimõtet: kergemalt raskemale, lihtsamalt keerulisemale, lähemalt kaugemale

*ELULÄHEDUS   - õppe - kasvatustöö on korraldatud lapsele tuttava ja arusaadava põhjal.

*KODULOOLISUS - kasvatamisel ja arendamisel väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone.

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024