Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Männiku lasteaia toiduraha

Alates 1. septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot ( koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Lasteaeda toitlustab Baltic Restaurants Estonia AS

Lasteaia toidupäeva maksumus lapse kohta:

  • 1,5 - 3a. sõimerühmas - 1.98 (lapsevanema osa 1.95)

  • 3 - 5a. nooremas aiarühmas - 2.02 (lapsevanem osa 1.99)

  • 5 - 6a. keskmises aiarühmas - 2.06 (lapsevanema osa 2.03)
  • 6 -7a. vanemas aiarühmas - 2.14 (lapsevanema osa 2.11)

NB! Lapse puuduma jäämisel või hiljem saabumisel palume rühma meeskonda kindlasti teavitada hiljemalt kella 9.00! 

Previous page: Päevakava
Next page: Fotoalbumid

End relational links -->

Viimati muudetud 05.10.2020