Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Männiku lasteaia toiduraha

 

Lasteaeda toitlustab Baltic Restaurants Estonia AS


Alates 1. septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.

Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2022 määrus nr 42 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" .


Lasteaia toidupäeva maksumus lapse kohta alates 01.01.2023:

  • sõimerühmal 3.00 eurot (lapsevanemal tuleb ise toidupäeva eest tasuda sõimerühmas 0.27 eurot)
Tallinna linn katab koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu piirmääras  2.70 eurot
Lasteaed tasub lapse toidupäeva eest 0.03 eurot. 
  • aiarühmal 4.00 eurot (lapsevanemal tuleb ise toidupäeva eest tasuda sõimerühmas 0.97 eurot)
Tallinna linn katab koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva lasteaiarühmalise lapse toidukulu piirmääras  3.00 eurot.
Lasteaed tasub lapse toidupäeva eest 0.03 eurot.


NB! Lapse puuduma jäämisel või hiljem saabumisel palume rühma meeskonda kindlasti teavitada hiljemalt kella 9.00! 


Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Previous page: Päevakava
Next page: Fotoalbumid

End relational links -->

Viimati muudetud 10.01.2023