Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Töötasustamine

Tallinna Männiku Lasteaia isikkoosseis alates 01.09.2020 direktori käskkirjaga nr 1-2/2.

Tallinna Männiku Lasteaias kehtiva töötasujuhendi väljatöötamisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse 21.12.2017a. määrusest nr 189 „Töötasu alammäära kehtestamine“, Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009.a. määrusest nr 6 “Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise aluste kinnitamine” [RT IV, 29.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013] ja Tallinna Linnapea 8. juuli 2011.a. käskkirjast nr PO-1/181 ja 13.juuni 2012 käskkiri nr PO—1/126 „Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted.

 

 

 

Viimati muudetud 29.09.2020