Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Suvine töökorraldus

Alates jaanipäevast jääb Mardi lasteaias avatuks üks maja ning juuli algusest 2 rühma. Võtame vastu ka Kiisupere lasteaia lapsi (27.06.-15.07.2022). Arvestada tuleb, et rühmas ei ole oma õpetajad ja õpetaja abid.

18.juuli - 5.august 2022 on Mardi lasteaed SULETUD.

Asenduslasteaiaks on sel perioodil Tallinna Kiisupere Lasteaed.
Asenduslasteaias koha saamiseks tuleb pöörduda Mardi lasteaia direktori poole hiljemalt 28.veebruar 2022. Asenduslasteaia taotleja saab arve kõigil avaldusele märgitud kuupäevade eest (kohatasu + toidutasu). Mardi lasteaia soodustused Kiisupere lasteaias ei kehti.

Palun pidada kinni avalduse esitamise tähtajast! Puhkusegraafikud koostatakse jaanuaris ning aluseks võetakse eelmise aasta laste kohalkäimiste arvud. Muudatuste tegemiseks on vajalikud töötajatega uued kokkulepped.

8.august avame taas ühes majas 2 rühma. Rühmas ei ole oma õpetajad ja õpetaja abid.
Alates 15.august on avatud kõik rühmad, tavapärane töökorraldus.

Tulenevalt töölepingu seaduse § 69. Puhkuse ajakava
(7) Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:
3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;

Head puhkuste planeerimist!

Juhtkond

 

Lehekülge haldab:


Triinu Kotkas, direktor
6607656, mardi@mardila.edu.ee 

Viimati muudetud 26.01.2022