Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Suvine töökorraldus 2023

01.06 – 14.07 rühmad liidetud vastavalt töötajate puhkustele. Arvestada tuleb, et rühmas ei ole oma õpetajad ja õpetaja abid.
 

Perioodil 26.juuni-14.juuli töötab 4 rühma Mardi 5 hoones.

1.      Vallatute rühmaruumis: Vallatud+Rüblikud

2.      Rüblikute rühmaruumis: Hellikud+Musilased (sõimerühm)

3.      Sipsikute rühmaruumis: Sipsikud+Pesamunad

4.      Naerulindude rühmaruumis: Naerulinnud+ Mürakarud
 

Perioodil 17.07-4.08 on lasteaed SULETUD.

Asenduslasteaiaks on sel perioodil Tallinna Kiisupere Lasteaed.
Asenduslasteaias koha saamiseks tuleb pöörduda Mardi lasteaia direktori poole hiljemalt 28.veebruar 2023. Asenduslasteaia taotleja saab arve kõigil avaldusele märgitud kuupäevade eest (kohatasu + toidutasu). Mardi lasteaia soodustused Kiisupere lasteaias ei kehti.
 

Augustis perdioodil 7.08-11.08 on avatud 3 rühma Mardi 5 hoones.

1.      Vallatute rühmaruum: Vallatud+Rübliku+Naerulinnud

2.      Rüblikute rühmaruum: Hellikud+Musilased (sõimerühm)

3.      Sipsikute rühmaruum: Pesamunad+Sipsikud+Mürakarud

 

Suveperioodil on rühmade info leitav ka välisustelt.


Alates 14.august on avatud kõik rühmad, tavapärane töökorraldus.Palun pidada kinni avalduse esitamise tähtajast! Puhkusegraafikud koostatakse jaanuaris ning aluseks võetakse eelmise aasta laste kohalkäimiste arvud ja vanematelt saadud kohalkäimise info. Muudatuste tegemiseks on vajalikud töötajatega uued kokkulepped.

Tulenevalt töölepingu seaduse § 69. Puhkuse ajakava
(7) Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:
3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;
4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal;
5) koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

 

Ilusat suve!

Juhtkond

 

Lehekülge haldab:


Triinu Kotkas, direktor
6607656, mardi@mardila.edu.ee 

Viimati muudetud 08.06.2023