Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Suvine töökorraldus 2023

01.06 – 14.07 rühmad liidetud vastavalt töötajate puhkustele. Arvestada tuleb, et rühmas ei ole oma õpetajad ja õpetaja abid.


17.juuli - 4.august 2023 on Mardi lasteaed SULETUD.

Asenduslasteaiaks on sel perioodil Tallinna Kiisupere Lasteaed.
Asenduslasteaias koha saamiseks tuleb pöörduda Mardi lasteaia direktori poole hiljemalt 28.veebruar 2023. Asenduslasteaia taotleja saab arve kõigil avaldusele märgitud kuupäevade eest (kohatasu + toidutasu). Mardi lasteaia soodustused Kiisupere lasteaias ei kehti.

Palun pidada kinni avalduse esitamise tähtajast! Puhkusegraafikud koostatakse jaanuaris ning aluseks võetakse eelmise aasta laste kohalkäimiste arvud ja vanematelt saadud kohalkäimise info. Muudatuste tegemiseks on vajalikud töötajatega uued kokkulepped.
 

7.august avame taas ühes majas 2 rühma. Rühmas ei ole oma õpetajad ja õpetaja abid.
Alates 14.august on avatud kõik rühmad, tavapärane töökorraldus.

Tulenevalt töölepingu seaduse § 69. Puhkuse ajakava
(7) Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:
3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;
4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal;
5) koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

 

Head puhkuste planeerimist!

Juhtkond

 

Lehekülge haldab:


Triinu Kotkas, direktor
6607656, mardi@mardila.edu.ee 

Viimati muudetud 06.01.2023