Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Marie Underi monumendi aluse ja monumenti ümbritseva astendatud veekaskaadiga skvääri ja puhkenurga rajamine

Marie Underi monumendi aluse ja monumenti ümbritseva astendatud veekaskaadiga skvääri ja puhkenurga rajamine

 

RIIGIHANKE KUULUTUS

 

Tallinna Kommunaalamet (edaspidi hankija (registrikood 75014913) soovib sõlmida hankelepingut,

 mille eesmärk on Marie Underi monumendi aluse ja monumenti ümbritseva astendatud veekaskaadiga skvääri ja puhkenurga rajamine.

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

5.02.2010

Riigihanke nimetus

Marie Underi monumendi aluse ja monumenti ümbritseva astendatud veekaskaadiga skvääri ja puhkenurga rajamine

Riigihanke lühiiseloomustus

 

riigihanke ehitustöö sisaldab kaevetöid, krundi moodustamist, juurdepääsutee ja platsi katete rajamist, veevarustuse- ja kanalisatsioonitrasside rajamist, veekaskaadiga skvääri konstruktsioonide ning tehnoloogiliste süsteemide ehitamist, välisvalgustuse ja kaabelliinide ehitamist,  väikevormide ning haljastuse rajamistööde teostamist

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

05.02.2010

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

10.02.2010

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Kirjalik taotlus, pakkuja ning tema esindaja kontaktandmetega.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Ain Orav

Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, [email protected], 6 404 372

 

Viimati muudetud 21.02.2024