Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Esimestesse klassidesse vastuvõtt

Tallinna koolide kontakte leiat siit

Koolimineva lapse lapsevanem peab esitama lasteaiast lahkumise avalduse hiljemalt kaks nädalat enne lasteaiast lahkumist.

Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Viimati muudetud 18.11.2021