Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kohatasu ja toidukulu

Kohatasu ja toidukulu

Kohatasu
 
Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.
Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 100,04 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 109,88 eurot kuus). Tallinna Meelespea Lasteaed on ujulaga lasteaed ja kohatasu on 109,88 eurot kuus.
Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele* ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus). Tallinna Meelespea Lasteaed on ujulaga lasteaed ja kohatasu on 78,26 eurot kuus.
 
*Alates 1. jaanuarist 2023 on vanema osa toetuse saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. 
Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr
Palume tasuda lasteaiatasu iga kuu arvel märgitud kuupäevaks ja täpselt arvestatud summana. 
 

Toidupäeva maksumus:
 
Hinnad alates 01.01.2024
  • sõimerühmaealise lapse kohta 3,05 eurot päevas, millest 3,04 senti tasub vanem (toidukulu) ja 0,01 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus). Tallinna linn kompenseerib 2,75 eurot.
  • aiarühmaealise lapse kohta 3,51 eurot päevas, millest 3,50 senti tasub vanem (toidukulu) ja  0,01 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus). Tallinna linn kompenseerib 3,05 eurot.
NB! Kui laps ei ole Tallinna linna elanik, siis toidutasu- ja muid soodustusi tuleb taotleda oma elukohajärgses omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas.
Lasteaeda toitlustab Mervir OÜ.
 

Viimati muudetud 21.02.2024