Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasu ja toidukulu

Kohatasu

Tallinn jätkab ka aastal 2023 peredele munitsipaallasteaia kohatasu tõusu kompenseerimist – toetust või vabastust saavad vanemad juhul, kui laps ja tema vähemalt üks vanem on alates 31. detsembrist 2022 ja sealt edasi katkematult Tallinna elanik.
2023. aastal on kohatasu 97,15 eurot ujulaga lasteaias. Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2022. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2022 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.
Lapsevanematel on jätkuvalt võimalik taotleda sissetulekust sõltuvat kohatasu vabastust, avalduse alusel vabastatakse pere kohatasust ka teise või enama lasteaias käiva lapse eest ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva lapse eest. Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsega samal aadressil elaval vanemal esitada taotlus iseteeninduskeskkonnas: info.haridus.ee/lasteaiakoht.
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusele saavad vanemad 1. jaanuarist 2023 toetust või vabastust juhul, kui nii vanema kui ka lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse või hüvitise saamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.
Täispikkuses pressiteade asub SIIN.  

Toidupäeva maksumus:

Hinnad alates 01.01.2023
  • sõimerühmaealise lapse kohta 3 eurot päevas, millest 2,99 senti tasub vanem (toidukulu) ja 0,01 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus). Tallinna linn kompenseerib 2,70 eurot.
  • aiarühmaealise lapse kohta 3,45 eurot päevas, millest 2,44 senti tasub vanem (toidukulu) ja  0,01 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus). Tallinna linn kompenseerib 3 eurot.
MÄÄRUS
NB! Kui laps ei ole Tallinna linna elanik, siis toidutasu- ja muid soodustusi tuleb taotleda oma elukohajärgses omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas.

Lasteaeda toitlustab Mervir OÜ.
 

Viimati muudetud 17.01.2023