Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koolivalmidus

Koolivalmidus

KOOLIVALMIDUS

Koolivalmidust hinnatakse lasteaia viimases rühmas, ehk 6-7-aastastel lastel. Hindamine toimub sügisel, et täpsustada iga lapse puhul valdkonnad, mille osas koolivalmiduse kujunemist toetada.

Koolivalmidust hindavad  lasteaia õpetajad, erivajadustega laste koolivalmiduse kohta annavad oma hinnangu ka lasteaia tugispetsialistid. Laste puhul, kelle osas lasteaia õpetajad, tugispetsialistid või lapsevanemad näevad, et  laps ei saavuta õigeks ajaks koolivalmidust, lisandub hindamisprotsessi ka kooliväline nõustamismeeskond.

Koolivalmiduse hindamine toetub lasteaias läbiviidud järjepidevale hindamisele. Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas on toodud 6-7-aastaste laste oskuste tase. Et lasteaia lõpuks sellele tasemele jõuda tehakse  lastega tööd kõigi aastate vältel ja lasteaia õppekavas fikseeritakse iga rühma lõpetamisel eeldatavad oskused-teadmised. Pidev hindamine annab jooksvat infot nende pädevuste saavutamise kohta ning kui lapsed jõuavad lasteaia viimas(t)esse rühma(desse), siis ongi see info tegelikult olemas.
Koolivalmiduse hindamisel kasutatakse ka „ Kontrollitud Joonistamise Vaatluse Testi,“ mille abil hinnatakse kooliks vajalike oluliste oskuste olemasolu. See on rühmatest ja seda  viivad läbi lasteaia õpetajad. Test hindab lapse teadmisi ja ka sotsiaalseid oskusi - nt seda, kuidas laps rühmatingimustes töötab.

Lasteaed fikseerib koolivalmiduse hindamise tulemused  koolivalmiduskaardil, mis lapsevanema vahendusel edastatakse kooli.

KOOLI HILJEM EHK KOOLIPIKENDUS
Kui laps pole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib nõustamiskomisjoni soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.
Sotsiaalministri määruse „Koolikohustuse edasilükkamise taotluse esitamise ja rahuldamise kord“ alusel saab vanem (eestkostja)  nõustamiskomisjonile esitada avalduse/taotluse alates jooksva aasta 1. märtsist kuni 1.augustini. Lõpliku otsuse lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta peab nõustamiskomisjon tegema hiljemalt 31.augustiks ning teavitama sellest kirjalikult lapse elukohajärgset valla- või linnavalitsust ning vanemat (eestkostjat).

Vajadusel on RAJALEIDJA keskus  abiks lapse kooliküpsuse hindamisel.

 

Viimati muudetud 14.06.2023