Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapse arengu hindamine

Lapse arengu hindamine

LAPSE ARENGU HINDAMISE PÕHIMÕTTED

1. Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.
2. Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Õpetajad viivad vaatlusi läbi kindla plaani alusel ning lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui õppetegevustes.
3. Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.
4. Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.
5. Lasteaia pedagoogiline nõukogu otsustab, milliseid meetodeid lapse arengu hindamisel kasutatakse. Õpetaja tutvustab lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust.
6. Arenguvestlus lapsevanematega viiakse läbi 1x õppeaasta jooksul.
Arenguvestlus annab tagasisidet lapsearengust ja õppimisest ning selgitab lapsevanema seisukohti ja ootusi lapse arengu suhtes.
7. Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse “Isikuandmete kaitse seaduses” sätestatud tingimustel.

Tallinna Meelespea Lasteaia üld - ja sobitusrühma lapse vaatluse, arengu jälgimise korraga saab tutvuda siit (.pdf)

Viimati muudetud 13.06.2023