Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Meelespea lasteaia menüü

 Tallinna Meelespea Lasteaed on liitunud Euroopa koolipiima ja koolipuuvilja programmidega.

Lasteaias koostatakse vajadusel erimenüüd allergikutele. Vastavateemaline artikkel asub siin.

"Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis".                                                                                                              

Menüü koostamisel on lähtutud sotsiaalministri 15.01.2008.a. määrusest nr.8

Lasteaial on vajadusel õigus menüüd muuta.

Lasteaia menüü on leitav Eliis.eu lehelt.

Alates 02.09.2015 toitlustab lasteaeda Mervir OÜ.
Tervislikel põhjustel teistest erinevat toitu vajava lapse menüü muutmise aluseks on arsti poolt väljastatud tõend.
Tervislikel põhjustel teistest erinevat toitu vajava lapse menüüs saame teha muudatusi päevamenüüst tulenevate võimaluste piirides.

 

 

Viimati muudetud 25.09.2022