Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe – ja kasvatustöö toimub eesti keeles.
Õppe- ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on Tallinna Meelespea Lasteaia õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.

Õppeaasta
Õppeaasta algab 1.septembril ja kestab 31. augustini.
Suvisel perioodil ei toimu planeeritud õppetegevust. 01.juunist kuni 31.augustini  toimub varem õpitu kinnistamise periood: pearõhk on mängulisel õuetegevusel ja õpitu kordamisel.


Päevakava
Rühma päevakava koostamisel arvestatakse laste vanust, arengutaset ja seda, et vahelduksid laste mäng, igapäevatoimingud, vabategevused ja kavandatud õppe-kasvatustegevused.
Päevakava võimaldab lastele sujuva ülemineku ühelt tegevuselt teisele.
Lastele ( 1-3a) on tagatud vähemalt 1 kord päevas uneaeg. 3-7a lastele on tagatud päevas vähemalt 1 tund puhkeaega valikuvõimalustega une või muu vaikse tegevuse vahel.
Lapsed viibivad sõltuvalt ilmastikust iga päev  1-2 korda õues.
Laste lasteasutusse toomine ja koju viimine toimub vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides.

Õppe- ja kasvatustegevus
Muusika-, kunsti- liikumis- ja ujumistegevusi viivad läbi eraldi õpetajad.
Lasteaias töötab logopeed ja eripedagoog.

1. Õppe-ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad laste mäng, vabategevused, õppe-ja kasvatustegevused ja igapäevatoimingud.
2. Õppe-ja kasvatustegevuste kavandamisel arvestab õpetaja laste arengutaset, vanust ning huve lähtudes põhimõttest lähemalt kaugemale, üksikult üldisele.
Tegevuskava koostamisel arvestatakse laste arengu analüüse, arenguvestluste kokkuvõtteid ja eelmise õppeaasta õppe- kasvatustegevuse aruandeid.
3. Valdkonna "Mina ja keskkond" temaatiline sisu on jagatud õppeaasta peale temaatilises aastaplaanis, mille põhjal koostatakse nädalate kaupa kuuplaanid. Rühma õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel esitatakse kavandatava perioodi ( nädal või kuu) eesmärgid, temaatika, õppevaldkonna sisu ja õppetegevused. Kavandamine on paindlik ja võimaldab teha vajadusel muudatusi.
4. Õppetegevused viiakse läbi esteetilises, turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õpitavaga tutvutakse loomulikus keskkonnas ja tegevus on seotud eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega.
5. Tegevuskoha valikul arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade õppe- kasvatustegevuste eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist, vajalikke vahendeid ning personali kaasamist.

Nädalakavaga saab lapsevanem tutvuda eLasteaias Eliis.

Viimati muudetud 14.06.2023