Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppemetoodikad

Õppetöö korraldamisel lähtume järgmistest aspektidest:

Tallinna Meelespea Lasteaed on lastesõbralik, tervist edendav, turvaline ning loova arengukeskkonnaga lasteaed.

  • Õppe - ja kasvatustegevuse korraldusega saab tutvuda siit (.pdf)

  • Tallinna Meelespea Lasteaia üld - ja sobitusrühma lapse vaatluse, arengu jälgimise korraga saab tutvuda siit (.pdf)

Lapsevanematega toimub kord õppeaasta jooksul arenguveslus, mida viivad läbi rühma õpetajad.Vajadusel on vestlusele kaasatud logopeed, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, juntkond.

  • Täpsemalt saab arenguvestluse põhimõtetega tutvuda siit (.pdf)

 

 

Viimati muudetud 18.11.2021