Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Programm

Programm "Roheline kool/lasteaed" (Eco-Schools)

Roheline kool1.jpgToyota.jpgKeskkonnanmet.jpg

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Ülemaailmse haardega organisatsioon. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 49 000 kooli 64 maalt. Rohkem informatsiooni Rohelise kooli pogrammi kohta saate lugeda Tartu Loodusmaja kodulehelt, mis asub siin

KESKKONNAPÕHIMÕTTED TALLINNA MEELESPEA LASTEAIAS:

JÄRGIME IGAPÄEVASELT ISIKLIKKU HÜGIEENI

SORTEERIME PRÜGI

OLEME ENERGIASÄÄSTLIKUD

KASUTAME VETT SÄÄSTLIKULT

ME EI VISKA PRÜGI MAHA

KORJAME OHTLIKKE JÄÄTMEID JA VIIME NEED JÄÄTMEJAAMA

TAASKASUTUS JA SELLE PROPAGEERIMINE

OSALEMINE KESKKONNAKAMPAANIATES JA -PROJEKTIDES

2021/22. õa teemad on:

   1. Elurikkus (Eestis elavad putukad) ja loodus

2. Prügi, jäätmed, taaskasutus

3. Tervis

  • Elurikkus ja loodus- rühmade õppekäigud looduses ja loodusega seotud muuseumides. Lisaks saab iga rühma loosi teel „oma putuka“, kelle kohta saab kogude erinevaid materjale (kus pesitseb, putuka kohta jutukesi, mänge, mõistatusi jne.). 
  • Jäätmed- osalemine maailmakoristuspäeval, jäätmete sorteerimine ja taaskasutus lasteaias.

Keskkonnatöörühma liikmed
Tegevuskava  2016-2018
Tegevuskava 2018-2020
Tegevuskava 2019-2022
Tegevuskava 2020-2022

Koosolekute protokollid:

   2017/2018        

    2018/2019        2019/2020       2020/2021      2021/2022

20.09.2017

14.09.2018       10.09.2019        01.10.2020         27.09.2021

26.10.2017

30.11.2018       03.10.2019       19.01.2021          21.12.2021

22.01.2018 10.01.2019       18.11.2019                                    10.03.2022
07.03.2018 21.03.2019       11.02.2020        
03.04.2018
09.04.2018


Keskkonnaülevaatuse küsimustik sügis 2017

Keskkonnaülevaatuse küsimustik sügis 2018:
Transport
Globaalne kodakondsus
Meri, rannik, prügi ja jäätmed
Info, teavitamine ja kaasamine  
Vesi
Kliimamuutused
Energia
Tervis ja heaolu  

Keskkonnaülevaatuse küsimustik sügis 2019:
Transport
Globaalne kodakondsus
Elurikkus, loodus ja õueala
Meri, rannik, prügi ja jäätmed
Info, teavitamine ja kaasamine
Vesi
Kliimamuutused
Energia
Tervis ja heaolu

Keskkonnaülevaatuse küsimustik sügis 2020:
Transport
Globaalne kodakondsus
Elurikkus, loodus ja õueala
Meri, rannik, prügi ja jäätmed
Info, teavitamine ja kaasamine
Vesi
Kliimamuutused
Energia
Tervis ja heaolu

Keskkonnaülevaatuse küsimustik sügis 2021:
Transport
Globaalne kodakondsus
Elurikkus, loodus ja õueala
Meri, rannik, prügi ja jäätmed
Info, teavitamine ja kaasamine
Vesi
Kliimamuutused
Energia
Tervis ja heaolu

Rohelise kooli/lasteaia tegevused Tallinna Meelespea Lasteaias:

rk.jpg

Naksitrallide õppekäik Harku järve äärde
Sügisene mets Naksitrallide rühmas
Naksitrallid käisid Tallinna Loomaaias
Sügisnäitus Tallinna Meelespea Lasteias
Pererühm ränd- ja paigalinde õppimas
Leivanädal Naksitrallide rühmas
Leivategu Õiekeste rühmas
Mesimummide rühma laste vahva päev
Tallinna Meelespea Lasteaia töötajad rabajooksul - oktoober 2017
Spordipäev Tallinna Meelespea Lasteaias
Tallinna Meelespea Lasteaia lapsed õunajooksul
Lastevanemate kool Tallinna Meelespea Lasteaias
Liiklusõpe Naksitrallide rühmas
Mesimummid külastasid Õismäele rajatud mänguväljakut
Sipsikute rühma lapsed meisterdasid helkureid
Tervisenädal Pererühmas
Mesimummide ja Sipsikute rühma laste matkapäe
Mesimummide rühma lapsed meisterdasid nukke
Naksitrallide lasteaia õueala vaatlus esimese lumega
Pokude jalutuskäik Õismäe tiigi juurde
Naksitrallid valmistasid suupisteid isadele
Mõmmikute teaduspäev
Naksitrallid tutvusid erinevate käbidega
Maailmaruum ja aastajad Sipsikute rühmas
Naksitrallide õppekäik Linnamuuseumisse
Kuldkalakeste õppekäik Vanamõisa Jõulumaale
Kuldkalakeste rühm meisterdab õueala makett
Naksitrallid uurisid erinevate puude oksi
Naksitrallid lumel jälgi avastamas
Naksitrallid uurisid kuivatatud ravimtaimi
Mõmmikute rühmas elab tore tigu Täpike
Haabersti lasteaedade kelgupäev
Naksitrallide suusahooaeg
Naksitrallide rühmas peeti pöialpoisi sünnipäeva
Sipsikud läbisid suusatamise algkursuse
Zumba trenn Tallinna Meelespea Lasteaia koolieelikutele
Õiekesed osalesid näpunukunäidendite konkursil „Pöialpoiss peab sünnipäeva”
Naksitrallid ja Pokud kevadet otsimas
Mesimummid kevadet otsimas
Lepatriinude ja Mesimummide rühma palsed mesiterdasid õueala maketi
Naksitrallid külvasid kevade alguse puhul lilli
Naksitrallide rühm osales kampaaniates "Küünlaümbriste jaht" ja "Patareijaht"
Sipsikute rühm osales kampaaniates "Küünlaümbriste jaht" ja "Patareijaht"
Mesimummid õunapuud vaatlemas
Naksitrallid rändlinde uurimas
Kuldkalakesed õuealal tigusid uurimas
Keskkonnanädal Tallinna Meelespea Lasteaias
Naksitrallid Harku järve matkal GPS-kunsti saatel
Õiekesed aktiivsusradadel GPS-kunsti saatel
Naerulinnud aktiivsusradadel GPS-kunsti saatel
Sipsikud aktiivsusradadel GPS-kunsti saatel
Mesimummid käisid Tallinna loomaaias kuusepuud istutamas
Naksitrallid andsid panuse ülemaailmsesse koristuspäeva
Sipsikute nädal "Sügis aias ja põllul - tervislik toitumine!"
Lepatriinude matk Harku järve äärde
Õiekeste õppekäik seenenäitusele
Naksitrallide rõõm värvilistest lehtedest
Pesamunad sügist nautimas
Koolieelikute matk Harku järve äärde
Pererühm sügist otsimas
Naksitrallid õppekäigul Vabaõhumuuseumis
Tallinna Meelespea Lasteaia Mihklilaat 2018
Naksitrallide ja Sipsikute särtsutund Energia avastuskeskuses
Tallinna Meelespea Lasteaia lapsed Õunajooksul 2018
Jänkukeste rühma õppekäik Õismäe tiigi äärde
Liiklusnädal Pererühmas
Naksitrallide ja Lepatriinude lapsed õppekäigul Loodusmuuseumis
Pokud sügis vaatlemas
Naksitrallid Kadrioru Lastemuuseumis MiiaMilla 
Jõuluhõng Sipsikute rühmas
Sipsikud viisid lasteaia jõulukuuse kogumispunkti
Jäätmealane infopäev koolieelikutele
Pererühma lapsed õppisid esmaabi võtteid
Naksitrallid lasteaia suusakoolis
Talvine aialinnuvaatlus Tallinna Meelespea Lasteaias
Koolieelikud Aegviidu külastutkesuses
Pesamunad kelgutamas
Talve ilu ja rõõm Tallinna Meelespea Lasteaias
Pokude lapsed kelgutamas tiigi ääres
Esimene kevadine külv Naksitrallide rühmas
Naksitrallid taas kevadet otsimas
Rahvusvaheline joonisatmise võistlus Kuula looduse sisemist häält
Naksitrallid Nukuteatris etendusel „Puuhaldjate lugu“
Naksitrallide kevadeotsingud jätkuvad
Õiekeste rühma linnu söögimaja 
Õiekesed soojas troopikas!
Naksitrallid kuuske viimas
Naerulindude rühm aitab kaitsta loomade looduslikke elupaiku
Linnud meie õuealal
Pererühma kevad külvikastis, lillepeenral ja pottides
Naerulindude rühma lapsed meisterdasid lasteaia makette 2020 
Tallinna Meelespea Lasteaed osaleb joonistusvõistlusel "Kuhu siirdud, kala? Las ma enne joonistan sind!"
Pererühma toimetamised distantsõppel ehk kuidas valmis lasteaia makett 2020
Teistmoodi talgud 2020
Tallinna Meelespea Lasteaeda tunnustati keskkonnamärgisega Roheline Lipp
Sipsikud taasavastavad maitsetaimi
Leivanädal Pererühmas 2020
Õiekeste rühma leivanädal 2020
Kuldkalakeste ja Mesimummide ilmavaatlusnädal 2020
Maailm on uppumas kilekottidesse- Õiekestele tuli appi Kile-Kalle!
Naerulinnud traditsioonilisel jalgrattapäeval 2020
Lepatriinud Kuristu loomaaias 2020
Pokud ja Naksitrallid läksid omadega metsa
Mesimummid Pääsküla rabas 2020
Kuldkalakeste projekt "Kõrvitsad loomaaia asukatele" 2020
Naerulindude koguperematk Õismäe rabas 2020
Kuldkalakeste rühma uus liige 
Sügisnäitus "Loomad looduslikust materjalist"
Koostöös loodusfotograafidega valmis Tallinna Meelespea Lasteaias ainulaadne piirdeaed
Päikeselapsed tähistasid isadepäeva aardejahiga
Kurvad uudised Naksitrallide akvaariumist
Tallinna Meelespea Lasteaias on avatud kunstinäitus "Rühma loom"
Uus aasta, uued algused ehk uudised Naksitrallide akvaariumist 2021
Naksitrallide ja Pokude talvine aialinnuvaatlus 2021
Naksitrallid osalevad vahvas projektis "Kurgisõber 2021"
Naksitrallid istustasid poti-jõulupuu aeda 2021
Nutikas karu ärkas talveunest ehk Naksitrallide ja Pokude nutinädala orienteerumisseiklus
Mida Lepatriinud arvavad rebasest, mägrast, karust, hundist ja teistest
Lepatriinude Roheline kool
Küünlaümbriste jaht Tallinna Meelespea Lasteaias 2021/2022
Tallinna Meelespea Lasteaia õpetajate loodud lavastus "Putukate jõuluootus"
Kuldkalakeste rühma putukas on sääsk
Õiekeste heategu lindudele
Sipsikute rühma putukas on herilane
Lepatriinude putukalugu
Sipsikud meisterdasid seemnetest oma rühmalinnu rasvatihase
Naksitrallid õppisid tundma ravimtaimi
Naksitrallide ja Pokude talvine linnuvaatlus 2022
Mesimummide rühma küünlaümbrite robot Robin 2022
Sõbrapäeval algas Räpina aiandkuskooli projekt "Maitsetaimedega sõbraks!"
Tere, kevad! 2022
Naksitrallid ja Pokud uurivad lehetäisid 2022
Naksitrallide ja Pokude putukatund loodusmuuseumis 2022
Naksitrallide ja Pokude pidulik maitsetaimeprojekti lõpetamine 2022
Jänkukesed maiustasid enda kasvatatud rohelise sibulaga
Naksitrallid istutasid meelespeasid 

Viimati muudetud 09.05.2022