Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Riiklik järelevalve

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist.

Haldusjärelevalvet lasteasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada alushariduse kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

Järelevalvet teostab HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM.
Riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ja läbiviimist õppeasutuses reguleerib koolieelse lasteasutuse seadus.

Tuleohutusalast järelevalvet teostab  PÄÄSTEAMET.

Tervisekaitsenõuete täitmist koolieelses lasteasutuses kontrollib TERVISEAMET.

 

 

Viimati muudetud 08.06.2023