Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Erasmus+ rahvusvaheline projektikohtumine Põhja-Makedoonias 26.-28.10.2022

Oktoobrikuu viimasel nädalal, 26.-28.oktoober, toimus Erasmus+ „Ma olen julge ja abivalmis inimene – kuidas õpetada, läbi väärtuskasvatuse ja praktiliste tegevuste, koolieelses eas olevatele lastele esmaabi“ rahvusvaheline projektikohtumine Põhja-Makedoonias Debaris. Eestit esindasid kohtumisel projekti koolitajad Margit Pärn, Oskar Pärn, Tallinna Meelespea lasteaia direktor Kristina Märks, projekti meeskonnaliige Alice Kliemesch ja projekti juht Terje Vandmann.

Esimesel projektikohtumise päeval tervitasid meid partnerid Põhja-Makedooniast, kes tegid meile ringkäigu oma lasteaia kahes filiaalis (Kolezija ja Breshia), millest esimeses veetsime ka järgmised projektipäevad. Lasteaias tervitasid meid nii lapsed kui õpetajad. Lapsed esitasid külalistele mitu laulu-ja tantsunumbrit ning esimesel aastal projektis osalenud lapsed demonstreerisid oma seni õpitud esmaabi oskusi. Lisaks lastele oli kohtumisele kutsutud ka kohalik Punase Risti koolitaja, kes rääkis meile sealsest esmaabi õpetusest. Päev lõppes piduliku õhtusöögiga, kus reflekteerisime esimest päeva ning tähistasime tegusat projektikohtumise algust.  

Teist päeva alustasime ringkäiguga Breshia lasteaia filiaalis, kus tutvusime lähemalt sealsete õppekasvatus võimalustega. Põhja-Makedoonia partner on kõikidele antud projektis osalevatele lasteaedadele väga suureks eeskujuks oma tohutu Erasmus+ projekti kogemuse pagasiga (kokku osalenud 14 projektis, millest pooled on hetkel aktiivsed), mida nad väga uhkelt ka lasteaia fuajeedes presenteerivad. Saanud sellest inspiratsiooni, asusimegi projekti sisulise tööga, kus tuli partneritel presenteerida vahepeal tehtud kodutöid. Iga riik tutvustas oma loodud videomaterjali, töölehti, lauamänge ja situatsiooni kaarte. Peale tagasisidestamist jätkasime praktiliste esmaabi võtete kordamise ja läbimängimisega. Päeva teisel poolel külastasime kohalikke vaatamisväärsusi ja tutvusime kohaliku kultuuriga. 

Projektikohtumise kolmas ehk viimane päev algas kõikide partnerite vastutusvaldkondade presentatsioonidega, mille lõpetas Eesti, andes üldise ülevaate seni tehtud tööle. Kinnitasime järgmise korra projektikohtumise Rumeenias, vahepealsed kodutööd ning tegevused järgmisteks tähtaegadeks. Kohtumisel tegime partneritele ettepaneku läbi viia oma asutuses “Hea Inimese Gala” ning kasutada laste õpetamiseks seni loodud õppematerjale ning projektis omandatud kogemusi. Partneritele see mõte meeldis, ning ajavahemikul jaanuar-aprill 2023 korraldavadki kõik projekti partnerid oma asutustes Hea Inimese Gala. On mida oodata! 

Lisaks projekti sisulisele osale saime veel kord kätt harjutada ka praktilistes tegevustes, sest mida kindlamalt tunneb ennast õpetaja, seda julgemini ja teadlikumalt oskab ta õpetada ka lapsi. Praktilisteks ülesanneteks valis projekti koolitaja Margit Pärn, projekti lõpp-produkti minevad, Eesti loodud situatsiooni kaardid, kus täiskasvanute ülesandeks oli  lahendada erinevaid trauma olukordi (kuidas ennetada ning kuidas õnnetuse korral esmaabi anda). Päeva lõpetasime ühise lõunasöögi ning kolmele päevale tagasivaatega. Tagasisidestamisel olid kõik projektis osalejad ühel meelel- mida rohkem saavad õpetajad harjutada esmaabi praktilisi ülesandeid, seda enesekindlamad on nad lastele esmaabi oskusi õpetades. 

Kõik projekti päevad olid väga töised. Eriti suur rõõm oli näha kõikide partnerite tahet ning siirast soovi õpetada lastele olema julge ning abivalmis inimene. 

Järgmine projektikohtumine on antud projekti viimane ning toimub 2023 aasta aprilli lõpus Rumeenias.