Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Merevisioon

Merevisioon

Linnahalli ala uus visioon avab kesklinna merele. Tallinna linna poolt loodud Linnahalli ümbritseva mereala uue visiooniga soovib linn avada diskussiooni piirkonna tuleviku osas. Avaliku arutelu järel on kavas jõuda detailplaneeringu ning investorite kaasamiseni ideelahenduse teostuseks. Alale planeeritakse avalikke hooneid, kaubandus- ja teeninduspindu, büroopindu ja hotelle. Kontseptsioon hõlmab endas kas Linnahalli täielikku rekonstrueerimist või uue hoone ehitamist.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinna linnaehituslik eesmärk uue linnaruumi, rohealade ja ühistranspordi abil mere ühendamine vanalinna ja kesklinnaga. „Merejoon peaks olema linnale avatud ja aktiivses dialoogis linnaga ja tulevikus saab jalutada katkematult promenaadil Piritalt Paljassaareni. Linnahall kujutas endast mereni viivat silda, uue nägemuse kohaselt ei vii mereni üks objekt, vaid avame vanalinna ja kesklinna merele tervikuna avaliku ruumi ja tänavavõrguga,“ ütles Kõlvart.

Mereala visiooni eesmärk on uue avaliku ruumi kujundamine, mille keskmes on uus Linnahall, raamatukogu, pargid, veesilmad ja purskkaevud. Visioon pakub Kalasadama ja Vanasadama vahelisele alale tervikliku käsitluse inimmõõtmelisest linnaruumist. Viis kesklinna tänavat pikeneks mereni, mereääre ja Vanalinna ühendamisel saaks muuhulgas Mere puiestee uue ruumijaotuse. Ka bastionaalvöönd jõuaks mereni ja tekiks neli eriilmelist parki. Tallinna väärtust – pikka rannajoont – võimendaks madal merega ühendatud kanal, mis tooks vee linna südamesse. Suurima avaliku hoonena on alale planeeritud kontserdimaja ja konverentsikeskuse funktsiooniga uus Linnahall, mis oleks samuti jalutatava katusega, avades vaated merele ja linnale. Lisaks on alale planeeritud uus raamatukoguhoone. Asum ühendatakse ülelinnalise ühistranspordivõrguga.

„Linna praegune mereala visioon on lähtekoht edaspidiseks aruteluks ja kutse diskussioonile. Selles arutelus kutsutakse osalema arhitekte, linnaruumi eksperte, arendajaid ja linlasi. Selleni, milliseks Linnahalli uus lahendus reaalselt kujuneb, on võimalik jõuda muidugi ainult koos Muinsuskaitseameti ja ekspertidega,“ lisas Kõlvart.

Piirkond on kavandatud funktsionaalselt mitmekesisena: avalike hoonete jaoks on mõeldud ligi 60 000 m² ning kaubandus- ja teeninduspindadeks ligi 30 000 m². Lisaks nähakse büroopindade jaoks ette ligi 15 000 m² ning majutuseks 8000 m².

Täpsem linnaehituslik visioon on koostatud linna omandis olevatele kinnistutele. Piirkonna maaomanikud on lisaks Tallinna linnale AS Tallinna Sadam ja kaks eraarendajat. Visioon on etapiviisiliselt elluviidav ligi kümne aasta jooksul.

Arutelude järel soovib linn jõuda uue detailplaneeringu algatamiseni. Investorite kaasamiseks korraldatakse avalik konkurss ning avalikele hoonetele korraldatakse arhitektuurikonkursid.

Tutvu esitlusega! (25 MB) Tutvu ka Merevisiooni pildigaleriiga:Merevisiooni arhitektid

  • Vastutav arhitekt : Kevin Villem, volitatud arhitekt tase 7
Kaasautorid:
  • Paco Ulman, volitatud arhitekt tase 7, mahuline arhitektuur ja avaliku ruumi mõtestamine;
  • Ann Kristiin Entson, diplomeeritud arhitekt tase 7, mahuline arhitektuur ja terviku mõtestamine;
  • Jaak-Adam Looveer, volitatud arhitekt tase 7, üldplaneeringuline sisend;
  • Olari Kärmas, linnaplaneerija, üldplaneeringuline sisend;
  • Ivo Arro, diplomeeritud arhitekt tase 7, avaliku ruumi mõtestamine, linnaehituslikud skeemid;
  • Siim Kuusik, linnaplaneerija, linnaehituslikud skeemid;
  • Kaidi Põldoja, volitatud arhitekt tase 7, strateegiline protsessi mõtestamine ja juhtimine

 

Viimati muudetud 13.11.2023