Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine

Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine

  

Rahastamise programm/meede (fond): Ühtekuuluvusfond, meede  "Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne"

Projekti eesmärk:

Merirahu kaugküttepiirkond vajab ratsionaalseks ümberkorraldamiseks kompetentse arengukava koostamist, et jätkata ja laiendada kortermajade kaugkütmist võttes
kasutusele sobiv innovatiivne soojusenergia tootmise tehnoloogia ning pakkuda
hajali paiknevate eramajade kütmisks alternatiivseid kaasaegseid küttelahendusi.

Projekti tegevused:

Osalemine välisprojektis ja projekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 10.august 2016.a. nr 1182-k „Osalemine EL struktuurivahendite välisprojektis „Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine“ ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale“.

Tallinna linn taotles toetust Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamiseks ning projekti tulemusena koostati arengukava aastateks 2017- 2017.

SA KIK toetuse taotluse rahuldamise otsus: 20.06.2016 nr 1-25/102  (Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine, 2014-2020.6.02.16-0178)

Arengukava teostaja leiti riigihanke korras. Projekti tulemusena koostati kaugkütte võrgupiirkonna arengukava aastateks 2017- 2027.

Tallinna Linnavolikogu kinnitas arengukava oma istungil 23.02.2017.a.

Projekti tulemused :

Projekti  tulemuseks on Linnavolikogu poolt kinnitatud kaasaegne Merirahu kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava, mille elluviimine aitab kulutõhusamate kütteallikate kasutuselevõtu kaudu kaasa energia tõhusamale tootmisele, jaotamisele ja tarbimisele.

Projekti eelarve:

 Projekti rahastati 90 % ulatuses Ühtekuuluvusfondist. Abikõlblik projekti kogumaksus on 4176 eurot, millest maksimaalne välistoetus Tallinna linnale on 3758,40 eurot ja  projekti omafinantseerimine 417,60 eurot.

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024