Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Arengukava 2021-2023

Arengukava 2021-2023

Merivälja Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab ära lasteasutuse arenduse põhisuunad ja - valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks, arengukava uuendamise korra.

Üldeesmärk:
Tagada Merivälja Lasteaia kõigi valdkondade planeerimise ja realiseerimise kvaliteet
erinevatest huvigruppidest lähtuvalt ning tagada lasteaia tulemuslik tegevus ja areng.

Arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest; Merivälja Lasteaia põhimäärusest ja õppekavast; Tallinna linna ning Pirita linnaosa arengukavadest; lastevanemate rahulolu uuringute, lasteaia personali arenguvestluste ja sisehindamise tulemustest.

Arengukavaga saab tutvuda SIIN

Viimati muudetud 07.01.2024