Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadusega laps ja tugisüsteem

Erivajadusega laps ja tugisüsteem

Lasteasutus saab lapse erivajadusest tulenevalt võimaldada individuaalset lähenemist – rühma töötajate koostöö igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel lähtuvalt lapse individuaalsetest vajadustest ning õppeaasta jooksul.

Vajadusel pöördutakse lapse ja pere aitamiseks erinevate erialaspetsialistide poole väljaspool lasteaeda (perearst, psühholoog, lastekaitsetöötaja jt).

Tallinnas pakuvad õppenõustamisteenust Tallinna Õppenõustamiskeskus ja  Rajaleidja keskus.

Tallinna Õppenõustamiskeskus (TÕNK) VIIDE KODULEHELE

TÕNK pakub logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja psühhiaatri nõustamisteenust eesti ja vene keeles. 

Keskus toetab 2,5-19-aastaseid lapsi ja noori, teenused on lapsevanemale  tasuta.

Registreerimine nõustamisele[email protected] (Ruuda Lind, koordinaator) 

Kontaktid:

 • Lasnamäe filiaal: Martsa 2, 13915 Tallinn  (vaata kaarti), telefon 640 4938, 580 48259
 • Mustamäe filiaal: Vilde tee 120, 12618 Tallinn (vaata kaarti), telefon 574 097 50, 567 15802

Küsimustega pöörduda:

Rajaleidja keskus. VIIDE KODULEHELE

Keskuses pakutakse järgmisi õppenõustamisteenuseid:

 • eripedagoogiline nõustamine
 • logopeediline nõustamine
 • psühholoogiline nõustamine
 • sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Keskuse juures tegutseb Tallinna ja Harjumaa kooliväline nõustamismeeskond

Rohkem infot: www.rajaleidja.ee/pohjaeesti

Kontaktid:

Põhja- Eesti Rajaleidja keskus

Maakri 23a, Tallinn 10145 Tel: 58 860 701 E-post: [email protected]

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamine

Koolikohustuse edasilükkamise taotlemiseks esitab nõutavad dokumendid lapsevanem nõustamismeeskonnale (Põhja-Eesti Rajaleidja keskus - Tallinn ja Harjumaa).  

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamist reguleerib Sotsiaalministri 12. augusti 2010. a määrus nr 49  Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund. Otsuse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta teeb lapse elukoha- või haridusasutuse asukohajärgne nõustamismeeskond.

Nõustamismeeskond arvestab arsti (perearsti, lastearsti, psühhiaatri) poolt tehtud kirjalikku otsust lapse tervisliku seisundi kohta. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on järgmised tervisehäired.

Perearsti või lastearsti otsuse alusel:

 • äge haigus, kroonilise haiguse ägenemine või raske trauma, mis on vajanud pikaajalist (üle kuue nädala) haiglaravi viimasel aastal enne kooli astumist;
 • kõne ja keele arenguhäired (logopeedilise uuringu alusel);
 • neurootilised häired. 

Psühhiaatri otsuse alusel:

 • segatüüpi spetsiifilised arenguhäired;
 • pervasiivsed arenguhäired;
 • hüperkineetilised häired;
 • segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired;
 • suhtlemishäired;
 • neurootilised häired. 

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid juhul, kui selles ajavahemikus tagatakse lapsevanema poolt lapse arenguks ja taastusraviks vajalik keskkond ning võimalus jätkata alushariduse omandamist kuni kooliminekuni.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise taotlusi saab esitada 1.augustini. 

Koolikohustuse edasilükkamise taotlemiseks esitab lapsevanem nõustamiskomisjonile järgmised dokumendid:

 • taotluse;
 • lapse sünnitunnistuse koopia;
 • arsti kirjaliku otsuse (väljavõtte tervisekaardist ja ravi/taastusravi plaani);
 • koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse kohta pedagoogi poolt koostatud iseloomustuse (koolivalmiduse kaardi);
 • vajadusel koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse joonistustööd;
 • Komisjoni istungile kutsutakse arutelus osalema ka lapsevanem. 

 

Viimati muudetud 05.05.2022