Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kodukord

Lasteaia kodukord on uuendamisel!

Eelmise versiooniga, saate tutvuda SIIN


Lasteaia edukuse „võti” seisneb lapse, lapsevanema ja lasteaia personali koostöös ja kokkuleppes. Kodukord toetab meeldivat koostööd  ja on abiks  ühiste eesmärkide saavutamisel.

Lasteaia kodukorra aluseks on:
Koolieelsete lasteasutuste seadus; Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale; Lasteaia põhimäärus; Töökorralduse reeglid; Kohaliku omavalitsuse õigusaktid.

Viimati muudetud 08.08.2022