Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamine
Korruptsiooni ennetamise meetmete eest vastutab lasteaia direktori kohusetäitja Helleriin Eensoo
telefon: +372 57 807 999 , kes informeerib töötajat tööle asumisel, kui antud ametikohaga kaasneb ametiseisund korruptsioonivastase seaduse mõistes ning edastab korruptsioonivastase seaduse veebikoolituse info ja vajalikud materjalid. Lisainfo Justiitsministeeriumi veebilehelt korruptsioon.ee
Helleriin.Eensoo@merivalja.edu.ee

Korruptsiooni ennetamisel on aluseks Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278kinnitatud Korruptsiooni ennetamise juhend

Ametiseisundi kaasnemine 
Merivälja Lasteaias on ametiseisundi kaasnemine määratud direktori 31.05.2023 käskkirjaga 1-2/9

Ostumenetluste eest vastutavad isikud
Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamiseks on määratud direktori käskkirjaga 1-2/13 2023

 

KODULEHTE HALDAB
HELLERIIN EENSOO
+37257807999

 

Viimati muudetud 20.09.2023