Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaia osalus- ja toitlustustasu

Lasteaia osalus- ja toitlustustasu

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 2023 aastal  88.45€ kuus

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr  Tallinna Haridusameti juhataja 27. 12.2023 käskkiri nr HA-4/118 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine.asice

Linn katab Tallinna elanikule vanema osa määra tõusu, mis kajastub toetusena lapsevanemale esitataval arvel.

  • Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2024 on 100,04 eurot;
  • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2023 jätkuvalt kokku 71,25 eurot (kohatasu 100,04 eurot – Tallinna elaniku toetus 28,79 eurot = 71,25 eurot). Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2023. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2023 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud. 


Toitlustustasu päevamaksumus

Merivälja Lasteaias osutab toitlustusteenust 3 aastase lepingu alusel alates 16.01.2023 P.Dussmann Eesti OÜ. Lasteaias pakutav toit valmib lasteaia köögis Haaviku tee 10.

Toidupäeva maksumust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.

Merivälja Lasteaia toidutasu päevamaksumuse on kooskõlastanud lasteaia hoolekogu 08.01.2024 protokoll nr 1-3/1 otsusega nr.1 ja kinnitanud lasteaia direktor 09.01.2024 käskkirjaga nr 1-2/4 Toidukulu päevamaksumuse kinnitamine

Toidupäeva hind kehtib alates 01.01. 2023

  • sõimerühmas 1-3 aastased lapsed 3,66 eurot; 
  • aiarühmades: 3-7  aastased lapsed 4,82 eurot.

Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“  § 3 lg 2 alusel ja  Tallinna Linnavolikogu 06.12. 2023 määrusele nr 31 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine"   vastavalt kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

 

Viimati muudetud 21.02.2024