Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia osalus- ja toitlustustasu

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 2023 aastal  88.45€ kuus

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr  Tallinna Haridusameti juhataja 29.12.2022 käskkiri nr HA-4/93 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Linn katab Tallinna elanikule vanema osa määra tõusu, mis kajastub toetusena lapsevanemale esitataval arvel.

  • Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2023 on 88.45 eurot;
  • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2023 jätkuvalt kokku 71,25 eurot (kohatasu 88.45 eurot – Tallinna elaniku toetus 17.20 eurot = 71,25 eurot).
  • Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2022. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2022 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud. 


Toitlustustasu päevamaksumus

Merivälja Lasteaias osutab toitlustusteenust 3 aastase lepingu alusel alates 16.01.2023 P.Dussmann Eesti OÜ. Lasteaias pakutav toit valmib lasteaia köögis Haaviku tee 10.

Toidupäeva maksumust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.

Merivälja Lasteaia toidutasu päevamaksumuse on kooskõlastanud lasteaia hoolekogu 13.jaanuaril 2023a pr nr 3 otsusega ja kinnitanud lasteaia direktor 15.01.2023 käskkirjaga nr 1-2/2/2023 Toidupäeva maksumuse kinnitamine

Toidupäeva hind kehtib alates 16.01. 2023

  • sõimerühmas 1-3 aastased lapsed 3.60 eurot; 
  • aiarühmades: 3-7  aastased lapsed 4.74 eurot.

Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“  § 3 lg 2 alusel ja Tallinna Linnavalitsuse (vastu võetud 21.12.2022) määruse nr 42 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" § 1 alusel sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70€ ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00€ päevas. 

 

Viimati muudetud 15.01.2023