Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

Merivälja Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Merivälja Lasteaia õppekava , mis on koostatud lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Rühmade aasta tegevuskava koostatakse üheks õppeaastaks vastavalt  lasteasutuse õppekavale, -aasta tegevuskavale, -arengukavale ja eelmise õppeaasta rühma õppe- ja kasvatustöö kokkuvõtetele. Õppetöö planeeritakse detailsemalt  aasta tegevuskava alusel kuuplaanina  ning see on lapsevanematele nähtav infosüsteemis ELIIS

Õpetajal on õigus vastavalt vajadusele teha muudatusi oma rühma kavandatud õppetegevuste plaanis. Rühmades on üldine õppe- ja kasvatustegevuste algusaeg 9.30, kuid õppetegevused ei pea toimuma kindlatel aegadel (v.a muusika- ja liikumistegevused), vaid õpetajal on õigus otsustada, millal on kõige sobivam hetke plaanitud õppetegevuste läbiviimiseks, lähtudes laste huvist ja valmisolekust ning lõimides erinevaid tegevusi ja valdkondi omavahel. Õppetegevust võib läbi viia ka õues, metsas, mere ääres vm.  Lapsed viibivad õues iga päev.

Läbiviidud õppetegevuste kohta teevad kõik õpetajad analüüsi rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevikusse , mis asub https://www.eliis.eu/

Viimati muudetud 21.02.2024