Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Terviseedendus

tervis.jpg

Merivälja Lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaedade võrgustikku. Võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

Tervist edendava lasteaia missioon on liita kõigi koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt  mõjustavatele tegevustele ning nende tegevuste kaudu tagada laste parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Tervisedenduse valdkond on integreeritud lasteaia õppe- ja kasvatustegevusse, mis toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, ning mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Tervist edendava lasteaia tegevuse põhimõtetega saate tutvuda Tervise Arengu Instituudi (TAI) kodulehel.

Tervisealast tööd lasteaias juhib tervisemeeskond:

2022-2023a.
Natalja Zbukar-Ignatenko, liikumisõpetaja
Kadi Tartu, õppelajuhataja kohusetäitja
Uwe Lüüs, majandusjuhataja
Tiina Vainjärv, õpetaja abi

 

 

Viimati muudetud 08.08.2022