Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Merivälja Lasteaia ja Pirita-Kose Lasteaia õpetajad jagasid kogemusi.

Pirita Kose Lasteaed võttis meid vastu 20. jaanuaril õpetajalt-õpetajale õppepäeva raames. Kohtumisel saime kuulda nende lasteaia kogemustest, muredest ja rõõmudest seoses üleminekuga kattuvale töögraafikule ja projektipõhise tööviisi rakendamise võludest ning valudest.

Pirita Kose Lasteaias rakendatakse projektipõhise tööviisi põhimõtteid, mis on hetkel veel tihedalt seostud teemaõppega. Õpetajatel on vabadus algatada ise projekte kasutades selleks lapsesõbralikku provokatsiooni. Kuid ühine suund ja kokkuleppe on, et võimalusel saavad projektid  alguse laste ideedest. Teekond mõistmaks projektipõhise tööviisi põhimõtteid, oskus neid siduda õppekavaga ning samas toetada laste loomuliku huvi ning avastamislusti, võib reaalsuses osutuda vahel keerukamaks, kui alguses tundub. Pirita Kose Lasteaias kaasatakse alati projektidesse lapsi läbi küsimuste esitamise ning huvide kaardistamise. 

 

Sõimerühm järgib Pirita Kose Lasteaias enamasti teemaõppe põhimõtteid, kuid aiarühmad püüavad aasta-aastalt aina enam lähtuda projektipõhisele tööviisile omastest töövõtetest. Projektipõhise  tööviisi põhimõtete  juurutamisega alustati Pirita Kose Lasteaias 2,5 aastat tagasi, esmalt sai kogu meeskond (ka õpetaja abid) osaleda Tartu Ülikooli poolt läbiviidud koolitusel "Projektipõhine tööviis lasteaias nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel I ja II". Läbitud koolitused on toetanud kogu meeskonda, kuna projektõppe üks olulisim väärtus on koostöö meekonnas. Lisaks toimuvad meeskonnasiseselt  igakuiselt koostöötunnid, kus kõik rühmad saavad jagada enda kogemusi ning seeläbi näha ning mõtestada õppeprotsessi sügavutti. See annab teistele rühmadele võimaluse innustuda kaaslaste edusammudest ning vahel tõdeda, et kõik ei laabunud ootuspäraselt ja see on ok!  Korrapärase kogemuste jagamise eesmärk on areneda, analüüsida ning innustuda. 

 Õpetajalt-õpetajale õppepäeval jagasid meiega enda läbitud teekonda ning projekte kolme aiarühma õpetajad: Raili Olup, Maria Noormaa ja Kaidi Koppel. Nad andsid ülevaate kavandamisest, etappidest, laste huvidest lähtumisest, dokumenteerimisest ning ekspertide ja perede kaasamisest. Saime oma tekkinud küsimustele vastused seoses projektõppe rakendamisega.