Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt Merivälja Lasteaeda

Vastuvõtt Merivälja Lasteaeda

  • Lasteaiakoha taotlemine toimub Tallinna Hariduse iseteeninduskeskkonnas https://info.haridus.ee (teenuse otselink: https://info.haridus.ee/lasteaiakoht).  Seal tuleb teha enda poolt soovitud lasteaedade valikud kuhu laps järjekorda panna.
  • Lasteaiakoha valikute osas ei moodustata pingerida, vaid kõik valikud on võrdse kaaluga.
  • Vastuvõtu taotlemisel märgitakse kuni 3 lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).
  • Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue valiku tegemist.
  • Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel
  • Lasteaeda võetakse vastu 1,5 - 7aastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn.
  • Kui infosüsteemi andmetel ei ole lasteasutusse kohta soovivaid rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavaid lapsi, võib lasteasutusse vastu võtta lapsi väljastpoolt linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.
  • Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.aprilli 2015 määrus nr 18 Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Viimati muudetud 21.03.2024