Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Merivälja pargi eskiisprojekt (juuni 2024)

Merivälja pargi eskiisprojekt (juuni 2024)

Pargi eskiisprojekti tutvustati avalikul üritusel, mis toimus 11.06.2024 algusega kell 18.00 Merivälja pargis kohapeal.

Projekti tutvustamiseks ning küsimustele vastamiseks olid kohal projekteerijad, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti esindajad ning ka Pirita Linnaosa Valitsuse esindajad.  Üritus oli suurepärane võimalus küsida küsimusi või anda oma ideid või ettepanekuid praegusele lahendusele. 

Tutvu ürituse salvestusega allpool:
 

merivaljapark3.png
Projekti eesmärk

Käesoleva projekti eesmärgiks on Merivälja pargile (kinnistutele aadressiga Kesktee 27 ja Väina tee 29a) leida sobiv treeningalade, juurdepääsuteede, väliinventari ja haljastuse lahendus.Projekti I etapis rajatakse parki kaasava eelarve raames madalseiklusrada ning projekti II etapis rajatakse treeningalad, lisatav väliinventar ja haljastus ning korrastatakse pargi teed. Sademevee paremaks immutamiseks rajatakse pargiala madalamatesse kohtadesse ka täiendavaid vihmapeenraid.

Projektlahenduse loomisel lähtuti olemasolevast pargi kujundusest järgides sarnast stiili. Peamiseks kriteeriumiks oli loodusliku ilme säilitamine ning ajaveetmise võimaluste loomine erinevatele vanusegruppidele. Lisatava taimmaterjaliga suurendatakse liigilist mitmekesisust ja-rindelisust, luues hubase keskkonna nii külastajatele kui ka pargis elutsevatele lindudele ja väikeloomadele. Taimede valikul peeti oluliseks nende vastupidavust haigustele, kodumaisust, dekoratiivsust ja sobivust keskkonda, samuti arvestati lindude ja väikeloomadega, valides haljastusse ka viljuvaid taimi, mis on lindudele ja loomadele toiduks. Samuti peeti oluliseks eriilmeliste ning erinevate asukohtadega istumisvõimaluste loomist parki. merivaljapark_4.png

Täpsemalt saate asendiplaaniga tutvuda seletuskirjas!

Projekteeritud teed ning parkimine

Projekti mahus lisatakse Heki tee äärde kuus ajutist parkimiskohta. Projektialal rekonstrueeritakse olemasolevad jalgteed. Kavandatud on ka jalgrattaparklad parki sisenevate jalgteede äärde, pargi keskel asuvale platsile ning väljakute lähedustesse.

Projekteeritud haljastus

Projektalale taimede valimisel on arvestatud, et taimedel ei oleks levivaid haiguseid, taimed oleks vastupidavad Eesti kliimas, linnatingimustes, sobituksid keskkonda ja tekitaksid pargis rohkem erinevad rindeid. Madalaima rinde moodustavad vihmapeenra püsikud ja madalad põõsad, sellest kõrgema rinde keskmisekasvulised põõsad ja sellest veel kõrgema rinde kõrgekasvulised põõsad ja madalakasvulised puud (iluõunapuud jne). Kõige kõrgema rinde moodustavad olemasolevad säilivad keskmise-ja kõrgekasvulised puud. Täpsemate projekteeritud haljastuse liikidega saate tutvuda seletuskirjas. 
 
Selgitav plakat projekti kohta

Merivälja_park_plakat.pdf

Seletuskiri

279PP24_Merivälja_park_SELETUSKIRI.pdf

Tagasiside andmise vorm

Projektile oli avatud ka tagasiside vorm, kuhu võis kirjutada kõik ideed, mured või ettepanekud antud projekti kohta. Tagasiside võeti arvesse järgmise etapi ehk põhiprojekti koostamiseks. 
Tagasiside on pandud kokku ühte dokumenti millele on projekteerija ning projektijuht andnud oma vastused. Dokumendi võib alla laadida siit:
Merivälja pargi rekonstrueerimise eskiisprojekti tagasiside vastustega (juuni 2024).pdf

Vorm avatud alates 04.06.2024 kuni 17.06.2024. 

Viimati muudetud 03.07.2024