Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaia tasu

Lasteaia tasu

Toitlustustasu

 

Kohatasu

 • Kohatasu ehk vanema poolt kaetav osa 
 • Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
 • Kohatasu 2023. aastal on 88, 45 eurot. Summa on kinnitatud  Tallinna Haridusameti juhataja 29.12.2022 käskkirjaga nr  HA-4/93
 • Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr.
 • Teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil

Linn katab Tallinna elanikule vanema osa määra tõusu, mis kajastub toetusena lapsevanemale esitataval arvel.

 • Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2023 on 88.45 eurot;
 • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2023 jätkuvalt kokku 71,25 eurot (kohatasu 88.45 eurot – Tallinna elaniku toetus 17.20 eurot = 71,25 eurot).
 • Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2022. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2022 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.
Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.
 

Arve tasumine

 • Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest.
 • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt.
 • Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks.
 • Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu. Vastavad juhised on toodud arve allosas.
 • Kui vanem ei ole tasunud vanema kaetava osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
 • Küsimuste korral abistab Teid Tallinna Linnakantselei vanemraamatupidaja Urve Tammiku (telefon: 6404941; e-postl: [email protected]).

Viimati muudetud 10.05.2023