Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Projektid ja programmid

Projektid ja programmid

Keskkonnahariduslikud programm läbi SA Keskkonna investeeringute Keskuse

Tallinna Mesimummu lasteaia koolieelikute rühm osaleb igal aastal SA KIK toetatud õppeprogrammides. Projekti kaudu suurenevad laste teadmised keskkonnahoiust, loodushariduslikud teadmised ja tõuseb üleüldine keskkonnateadlikkus. Samuti võimaldab projektides osalemine õppida vahetu kogemuse kaudu matkarajal. 

KIK_logo_RGB.jpg

"Igal lapsel oma pill"

"Igal lapsel oma pill" on projekt, et Eesti inimeste ja ettevõtete abiga täiendada ja uuendada lastele muusikaõpet pakkuvate asutuste pillliparke, et muusika Eestimaal kõlaks ka paljude-paljude aastate pärast. Kingituse sihtgrupp on kõik muusikaõpet pakkuvad asutused, sh lasteaiad. Pillid jõuavad muusikakoolidesse, kultuuri- ja noortekeskustesse, pillistuudiotesse, orkestritesse, üldhariduskoolidesse ja lasteaedadesse. Seejuures ei ole tähtis, millist muusikastiili harrastatakse ning milline on pillimängija tase. Tallinna Mesimummu lasteaed sai toetuse abil  lasteaeda sõrmetrummid. 

igal_lapsel_rgb-300x174.jpg

 

Keskkonnakampaaniad "Küünlaümbriste jaht"

"Küünlaümbriste jaht" on lastele ja noortele suunatud keskkonnakampaania, mille raames kutsutakse leidma võimalikult palju tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid.  Tegemist ei ole tarbimiskampaaniaga: eesmärk on vähendada loodusesse sattuvate ümbriste ja patareide hulka. Mesimummu Lasteaia lapsed osalevad kampaanias iga aasta vastavalt võimalustele. 

 

Terviseedendus

Alates 01.06.2006 kuulub Tallinna Mesimummu Lasteaed Tervistedendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Aastal 2012 saime tunnustuse “Parim Tallinna Tervist Edendav Lasteaed 2012″ II koht.

Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tegevus hõlmab erinevaid tervisega seotud valdkondi, on planeeritud, süsteemne ja lähtub konkreetsetest vajadustest. Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult.

Tallinna Mesimummu Lasteaias on terviskasvatus integreeritud teistesse õppe- ja kasvatustegevustesse ning kajastub tihti nädalateemades. Liikumistegevused toimuvad võimalusel õues. Samuti korraldame kaks korda aastas perepäevasid, kus propageerime tervislikke eluviise.

tel_logo.jpg

Kiusamisest Vaba Lasteaed

Tallinna Mesimummu lasteaed liitus 2014. aastal  "Kiusamisest Vaba Lasteaed" programmiga. Metoodikat rakendatakse 2019 aastast kõikides rühmades. Kiusamisest Vaba Lasteaed on kiusamist ennetav metoodika, mida kasutatakse lasteaedades sotsiaalsete oskuste õpetamiseks ning kiusamise ennetamiseks.

kiusamisest_vabaks_LOGO_1 (3).jpg

Mesimummu Lasteaia digitaalse õppevara hankimine

Tallinna Mesimummu Lasteaed on saanud toetust läbi projekti „Mesimummu Lasteaia digitaalse õppevara hankimine“ (rahastatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist).

Meede: 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Taotlusvoor: 1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - IT-vahendid - 15.08.2022-03.10.2022

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine

Selle käigus sai soetatud järgmised robootikavahendid:  

  • 2 robotkilpkonna, mis mõeldud kõige väiksematele lastele alates vanusest 1, mis on sobilikud meie sõimeealistele lastele, kaks tükki sellepärast, et nii saavad rohemakd lapsed samal ajal asjadega tegeleda.
  • 3 Makeblock mTiny, mis on mõeldud lastele vanuses 3-6. Hõlmab suurt vanusevahemiku ning sellega saavad enamus lasteaialapsed tegevusi teha.
  • 1 Qobo tigu koos matemaatika laiendusega, mis on mõeldud alates kolmandast eluaastast. 
  • 3 komplekti LEGO Education SPIKE Essentiali, mis on mõeldud alates kuuendast eluaastast,
  • 2 Sphero Indi robotit, mis on mõeldud lastele alates neljandast eluaastast.
  • 3 LEGO Education SPIKE Essential- on mõeldud alates kuuendast eluaastast, mis on eelkõige suunatud lastele  vanuses 5-7.
​​​​​​​el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Viimati muudetud 22.08.2023