Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Projektid ja programmid

Keskkonnahariduslikud programm läbi SA Keskkonna investeeringute Keskuse

Tallinna Mesimummu lasteaia Rukkilillede rühm osaleb 2019 aasta kevadel SA KIK toetatud õppeprogrammis „Rõõmsalt matkama“. Projekti kaudu suurenevad laste teadmised keskkonnahoiust, loodushariduslikud teadmised ja tõuseb üleüldine keskkonnateadlikkus. Samuti võimaldab projektides osalemine õppida vahetu kogemuse kaudu matkarajal. 

KIK_logo_RGB.jpg

"Igal lapsel oma pill"

"Igal lapsel oma pill" on projekt, et Eesti inimeste ja ettevõtete abiga täiendada ja uuendada lastele muusikaõpet pakkuvate asutuste pillliparke, et muusika Eestimaal kõlaks ka paljude-paljude aastate pärast. Kingituse sihtgrupp on kõik muusikaõpet pakkuvad asutused, sh lasteaiad. Pillid jõuavad muusikakoolidesse, kultuuri- ja noortekeskustesse, pillistuudiotesse, orkestritesse, üldhariduskoolidesse ja lasteaedadesse. Seejuures ei ole tähtis, millist muusikastiili harrastatakse ning milline on pillimängija tase. Tallinna Mesimummu lasteaed sai toetuse abil  lasteaeda sõrmetrummid. 

igal_lapsel_rgb-300x174.jpg

Mänguasjade kogumiskampaanias „Vanale Lelule Uus Elu“

Tallinna Mesimummu lasteaed osales 2018 kevadel koos Virmalise lasteaiaga mänguasjade kogumiskampaanias „Vanale Lelule Uus Elu“. Kampaania sai alguse Tallinna Ülikooli aine Elualasid Lõimiv Uuendus üliõpilaste projektist: EluLabor - keskkonnaharidus lasteaedades. 

Projekti raames saavad lapsed ära anda terveid mänguasju, millega nad enam ei mängi. Peale kogumiskampaania lõppu vahetatakse kastid samuti kampaanias osaleva lasteaiaga ning rühmad saavad endale juurde uusi mänguasju ning seda targalt tarbimise mõtteviisi järgides. Projekti eesmärgiks on tutvustada lastele keskkonda hoidvat tarbimist ning keskkonnahoidlikku ja targalt tarbimise mõtteviise. Projekti toetavad: Tallinna Ülikool, Euroopa Regionaalarengu Fond ja Keskkonnainspektsioon. Täname aktiivseid lapsevanemaid, lapsi ja õpetajaid!

Vanale lelule uus elu-page-001.jpg

Keskkonnakampaaniad "Küünlaümbrite jaht" ja "Patareijaht" 2017/18

"Küünlaümbriste jaht" ja "Patareijaht" on lastele ja noortele suunatud keskkonnakampaaniad, mille raames kutsutakse leidma võimalikult palju tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid ja tühjasid patareisid. Sel aastal osalevad jahis Võilillede ja Rukkilillede rühmTegemist ei ole tarbimiskampaaniaga: eesmärk on vähendada loodusesse sattuvate ümbriste ja patareide hulka. Kampaaniga saab lähemalt tutvuda SIIT!

Keskkonnakampaaniate tulemused on selgunud! Mesimummu lasteaia Võilillede rühm sai Harjumaal osalenud 175 lasteaiast auväärse 39. koha. Rühmast võttis osa 20 last ja kamba peale koguti lausa 4283 küünlaümbrist. Kõige nobedam korjaja oli Pärtel, kes kogus 869 küünlaümbrist. Patareijahis olid aga meie maja lapsed eriti tegusad! Rukkilillede  rühm tuli Harjumaal patareijahis 1. kohale ning Võililled 5. kohale. Rukkilillede rühmast osales 25 last ja Võililledest 20 last. Tublimad kogujad olid Ann-Kristin, kes kogus 5106 patareid ja Natali, kes kogus 2216 patareid. 

Untitled.jpg

Terviseedendus

Alates 01.06.2006 kuulub Tallinna Mesimummu Lasteaed Tervistedendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Aastal 2012 saime tunnustuse “Parim Tallinna Tervist Edendav Lasteaed 2012″ II koht.

Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tegevus hõlmab erinevaid tervisega seotud valdkondi, on planeeritud, süsteemne ja lähtub konkreetsetest vajadustest. Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult.

Tallinna Mesimummu Lasteaias on terviskasvatus integreeritud teistesse õppe- ja kasvatustegevustesse ning kajastub tihti nädalateemades. Liikumistegevused toimuvad võimalusel õues. Samuti korraldame kaks korda aastas perepäevasid, kus propageerime tervislikke eluviise.

tel_logo.jpg

Kiusamisest Vaba Lasteaed

Tallinna Mesimummu lasteaed liitus 2014. aastal  "Kiusamisest Vaba Lasteaed" programmiga. Metoodikat rakendatakse 2019 aastast kõikides rühmades. Kiusamisest Vaba Lasteaed on kiusamist ennetav metoodika, mida kasutatakse lasteaedades sotsiaalsete oskuste õpetamiseks ning kiusamise ennetamiseks.

kiusamisest_vabaks_LOGO_1 (3).jpg

Persona Dolls

Tallinna Mesimummu lasteaia Sinilillede rühmas viiakse läbi ka Persona Dolls metoodikat. Persona Dolls on kiusamisvastane kasvatusmetoodikaga. Persona Dolls metoodika arendab lastes empaatiavõimet ja sallivust tänu erinevate tegelaskujudega nukkudele, kes rühmatunnis koos õpetaja ja lastega oma rõõme jagavad ning ka kõige suurematele muredele lahendust otsivad. Persona Dolls metoodika sobib väga hästi kokku Kiusamisest Vaba Lasteaed metoodikaga. 

logo2-1.png

Viimati muudetud 05.02.2019