Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Algas taotluste vastuvõtt esimesse klassi astumiseks!

Alates tänasest, 1. märtsist saavad Tallinna lapsevanemad esitada taotlusi elukohajärgsete koolide määramiseks 2023. aasta septembris munitsipaalkooli esimesse klassi astuvatele lastele.

5184975t1hc886.jpg
„Tänavu on meil koolikohustuslikku ikka jõudvaid lapsi ligikaudu 4800, mis on 140 võrra rohkem kui möödunud aastal. Ühest küljest on see loomulikult rõõmustav uudis, teisest küljest on suurenev õpilaste arv mõnes piirkonnas ka väljakutseks. Samas kinnitan, et ükski laps ei jää õppekohast ilma,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Soovitan kindlasti lapsevanematel taotlus esitada, sest ainult nii saab Tallinna Haridusamet kooli määramiseks vajalikku infot soovitud õppekeelest ja pere teiste laste õppimisest samas koolis. Kui taotlust ei esitata, määratakse kool lapse rahvastikujärgse elukoha-aadressi alusel.“

Belobrovtsev lisas, et uuel õppeaastal toimub linna haridusvõrgus ka oluline muudatus, mis puudutab Nõmme linnaosa. „1. septembril alustab tööd uus põhikool – Hiiu Kool, ning linna munitsipaalkoolide võrk saab esimese puhta gümnaasiumi – Tallinna Nõmme Gümnaasiumi. See tähendab, et tuleval õppeaastal jäävad Nõmme gümnaasiumi majja esialgu 7.–12. klassid, 1.–6. klassid asuvad aga õppima Hiiu Koolis,“ rääkis abilinnapea. Ta rõhutas, et kooli määramise taotlust eKoolis esitades tuleb praegu valida Nõmme gümnaasium, sest Hiiu Kool ei ole veel tegevust alustanud. Ühtlasi ootab kooli tulevast maja Raudtee tänaval ees ka põhjalik renoveerimine, mille ajal kasutab kool Tallinna Muusikakeskkooli endisi ruume Vabaduse puiesteel.

Lapsele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saavad 1.–15. märtsini 2023 esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad lapsevanemad. Taotluse saab esitada eKoolis või vajadusel ka Tallinna Haridusametis.

Kõik taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi. Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate eelistusi. Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, arvestatakse elukohaandmete registreerimise aega. 

Teate määratud koolist saab eKoolis taotluse esitanud vanem e-posti aadressile hiljemalt 20. maiks. 

Vanema soovil võib kooli astuda ka 6-aastane laps. Sel juhul on vaja koos taotlusega esitada koolivalmidust kinnitav dokument. 6-aastase lapse koolitulekust tuleb Tallinna Haridusametit teavitada hiljemalt 1. mail 2023.

Lapsevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.
Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) võtab taotlusi vastu esmaspäeval 9–17.45, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval  9–16.45 ning reedel 9–15.45. eKoolis saab taotlust esitada ööpäevaringselt.

Täpsem info 1. klassi astumise kohta

Lisateave: Tallinna Haridusamet, tel 6404590, e-post haridusamet@tallinnlv.ee