Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Keelekümblusprogramm

Keelekümblusprogramm

Mesipuu lasteaias  väärtustatakse eesti keelt ja kultuuri, algatatakse ja viiakse läbi  lõimumisalaseid projekte, alates 2013 rakendatakse töösse programmi „Praktiline eesti keel“. See on mõeldud abiks rühmaõpetajatele, et nad saaksid lastele ise eesti keelt õpetada läbi erinevate suhtlussituatsioonide.  Selliseid situatsioone on programmis kokku 19. Programm eeldab, et valitud situatsioonis, näiteks “Riietumine”, “Söömine”, “Jalutuskäik”  õpetaja räägib lastega eesti keeles. 2017/2018 on rakendanud plokki „Hommikuring“ ning „Ujumine“  Meie jaoks on programmi pluss see, et ta ei eelda õpetajalt vaba eesti keele rääkimisoskust ning ka see, et õpetaja võib igal ajal tagasi vene keelele üle minna. Eesti keel nagu tasapisi „voolaks sisse” igapäevastesse tegevustesse. Õpetaja töötab läbi ühe ploki sõnad ja väljendid ja siis hakkab kasutama neid töös lastega. Töö toimub samm sammult, kui lapsed (ja ka õpetaja) tunnevad ennast mõnes suhtlussituatsioonis vabalt, võib alustada uuega. Tänu õpetajate vajadusele programm pidevalt laieneb.

  • 2013/2014. õppeaastal alustas  programmiga „Praktiline eesti keel“ -  2 rühma.
  • 2014/2015. õppeaastal - 3 rühma. 
  • 2016/2017. õppeaastal töötasid  6 aiarühmad.

Alates 2018 oleme liitunud SA Innove keelekümblusprogrammiga:

  • 01.09.2018 avati lasteaias esimene keelekümblusrühm 5-6 aastastele lastele (osalise keelekümblusprogramm, eesti keele osakaal 50-75%). Osaline keelekümblus – rühm komplekteeritakse vene kodukeelega lastest. Õppe- ja kasvatustegevused toimuvad rühmas nii vene kui ka eesti keeles; rühmas on õpetajatena kahe keele kandjad. Päeva ühes pooles eestikeelse õpetajaga omandatud teadmised-oskused rakendatakse päeva teises pooles venekeelse õpetaja juhitud tegevustes.
  • Alates 01.09.2018 osaleb lasteaed Tallinna lasteaedadele suunatud  riiklikus alushariduse pilootprojektis „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“

Õppefilm „Keeleõpe igapäevastes toimingutes"

PARK Keelekümblus - YouTube 

KODU Keelekümblus - YouTube

 

Viimati muudetud 21.02.2024