Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaia õppekava

Lasteaia õppekava

Kiusamisest vaba lasteaed | Tallinn Tervist Edendav Lasteaed (TEL) | Terviseinfo Muraka märgis - Vesipapp Rohelise kooli tutvustus | Tallinn

Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

  • Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lasteaias on toetada lapse igakülgset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. Kõikides lasteaedades on Koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava alusel koostatud oma õppekava.
  • Õppekavas määratletakse ära lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, rühmade õppe- kasvatustöö korraldus, päevakavad, töö erivajadustega lastega ning koostöö lapsevanematega. Eraldi käsitletakse eesti keele õpetamist lasteaias või rühmas, mille õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles.     Lasteasutuse pedagoogid nõustavad lapsevanemaid lapse arengu ning õppe- ja kasvatusküsimustes.

Lasteaia Mesipuu õppekava  koos lisadega.

Lisa
2.5.1

Mina ja keskkond

Lisa 2.5.2 Keel ja kõne

 Lisa 2.5.3

Eesti keel kui teine keel Lisa 2.5.4 Matemaatika

 Lisa 2.5.5

Kunst Lisa 2.5.6 Muusika

Lisa
2.5 4

Liikumine

Lisa 2.5.8 Loovteraapia

 Lisa 3

Lapse arengu analüüsimine
ja hindamine

Lisa 3.1

Lisa 3.2  

Lisa 3.3

Näidis: Arengukaart

Näidis Sobituskaart

Näidis Individuaalne arenduskava (IAK)

Lisa 4

Erivajadustega lapse arengu toetamine

Lisa 5 Koostöö lastevanematega

Lisa 6

Robootika kui interaktiivne vahend

Lisa 7 Õppe- ja kasvatustegevuse e-päevik
Lisa 8 Koolivalmiduse hindamine Lisa 9 Lastevanemate rahuolu küsimustik

Viimati muudetud 20.09.2023