Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Loovteraapia

AMTA_LOGO_NT_final.jpg                                                            

Loovteraapia (ingl k creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks.

Loovteraapia hõlmab nelja spetsialiseerumissuunda: visuaalkunstiteraapia (liivateraapia), muusikateraapia, draamateraapia  ning tantsu- ja liikumisteraapia. Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: terapeut-klient-kunstilooming.

Loovteraapia  eesmärk on arendada ja toetada lapse oskusi mänguliselt:

  • laps õpiks tundma ennast ja teisi
  • toetada emotsionaalset arengut ja suhteid teistega
  • maandada lapse pingeid
  • arendada lapse keskendumisoskust
  • arendada koostööoskust
  • arendada lapse loovust
  • pakkuda lapsele eduelamust ja rõõmu

Lasteaias  on rakendatud  muusikateraapiat (2017.a.) ning liivateraapiat - Sand Art, Sand Play (2018.a.).

sand art.jpg  фортепиано.jpeg  pesok_300x0_928.jpg

 

Viimati muudetud 10.02.2021