Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

TERE TULEMAST!

Lasteaed Mesipuu töötab kahes korpuses. Igas korpuses on 4 rühma, kokku Mesipuu lasteaias on 8 rühma, nende hulgas pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm ning tasandusrühm.

I korpuses töötavad:

  • Tasandusrühm ROHELINE lill
  • Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm ROOSA lill

  • Aiarühm LILLA lill

    II korpuses töötavad aiarühmad:
  • Sõimerühm KOLLANE lill
  • HELESININE lill; PUNANE lill; SININE lill

Sõltuvalt vajadustest ja laste vanusest on erinevatel õppeaastatel sõime- ja aiarühmade arv varieerunud. 


1.jpg                            Mesipuu kaart 4.jpg

Lasteaias on olemas ujula ja saun, alates märsist 2022 - soolakoobas, samuti spordisaal ja  spordiplats. Lasteaia õuealale on paigaldatud uued kaasaegsed ja turvalised mänguväljakud. Lasteaed Mesipuu kuulub alates 2010 Tervist Edendavate lasteaedade võrgustikku ning tegeleb aktiivselt terviseedendusega. Laste toitlustamisel ja menüü koostamisel arvestatakse tervisliku toitumise tavasid.

Lapsi toetavad logopeed, eripedagoog. Psüühilise probleemidega lastele on rakendatud 2017.a. muusikateraapiat ning 2018. a. loovteraapiat.

Õppe-ja kasvatustöö toimub lasteaias õppekava alusel, mis vastab  Riiklikule õppekavale ja lasteaia arengukavale. Mesipuu lasteaia õppekava koostamisel on arvestatud Eesti rahvakalendrit ja sellekohaseid tähtpäevi, samuti riiklikke pühi ja tähtpäevi.

Lasteaias väärtustatakse eesti keelt ja kultuuri, algatatakse ja viiakse läbi  lõimumisalaseid projekte, rakendatakse töösse  programmi „Praktiline eesti keel“. Alates septembrist 2018  liitus lasteaed osalise keelekümblusprogrammiga ning alustas pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“.

Laste mitmekülgset arengut toetavad asutuses toimivad huviringid:

  • Inglise keele kultuur
  • Liikumisringid: Spordiring; tantsuring
  • Teatriring

Meie VIDEO visiitkaart 

   Olete alati oodatud!

Mesipuu kaart 3.jpg

 

Viimati muudetud 20.05.2022