Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

TERE TULEMAST!

mesipuu_logo.png  Meie VIDEO visiitkaart

media: https://www.facebook.com/Mesipuu 

Meie aadress: Kangru 5, tel. 66 19 285 ; Kangru 6, tel: 66 266 24

e-post: mesipuu@mesipuu.edu.ee
 Lasteaed Mesipuu töötab kahes korpuses. Igas korpuses on 4 rühma, kokku Mesipuu lasteaias on 7 rühma, nende hulgas pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm ning tasandusrühm.
I korpuses töötavad rühmad: II korpuses töötavad rühmad:
Tasandusrühm ROHELINE lill Liit rühm KOLLANE lill
Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm ROOSA lill Sõim  rühm HELESININE lill
Aiarühm LILLA lill Aiarühmad: PUNANE lill; SININE lill

Sõltuvalt vajadustest ja laste vanusest on erinevatel õppeaastatel sõime- ja aiarühmade arv varieerunud.

1.jpg Mesipuu kaart 4.jpg

Lasteaias on olemas ujula ja saun, alates märsist 2022 - soolakoobas, samuti spordisaal ja  spordiplats. Lasteaia õuealale on paigaldatud uued kaasaegsed ja turvalised mänguväljakud. Lasteaed Mesipuu kuulub alates 2010 Tervist Edendavate lasteaedade võrgustikku ning tegeleb aktiivselt terviseedendusega. Laste toitlustamisel ja menüü koostamisel arvestatakse tervisliku toitumise tavasid. 

Lapsi toetavad logopeed, eripedagoog. Psüühilise probleemidega lastele on rakendatud 2017.a. muusikateraapiat ning 2018. a. loovteraapiat.

Õppe-ja kasvatustöö toimub lasteaias õppekava alusel, mis vastab  Riiklikule õppekavale ja lasteaia arengukavale. Mesipuu lasteaia õppekava koostamisel on arvestatud Eesti rahvakalendrit ja sellekohaseid tähtpäevi, samuti riiklikke pühi ja tähtpäevi.

Lasteaias väärtustatakse eesti keelt ja kultuuri, algatatakse ja viiakse läbi  lõimumisalaseid projekte, rakendatakse töösse  programmi „Praktiline eesti keel“. Alates septembrist 2018  liitus lasteaed osalise keelekümblusprogrammiga ning alustas pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“.

Laste mitmekülgset arengut toetavad asutuses toimivad huviringid: 

  • Inglise keele kultuur
  • Liikumisringid: Spordiring; tantsuring
  • Teatriring
Mesipuu kaart 3.jpg

       Olete alati oodatud!

    Viimati muudetud 28.03.2023