Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Metoodikakeskuse tutvustus

Metoodikakeskuse tutvustus

 

sample text

Tallinna Suur-Pae Lasteaias avati 3. juunil 2014 aastal koolieelsete lasteasutuste Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele metoodikakeskus.

Eesti keele kui teise keele metoodikakeskuses pakutakse piirkonna lasteasutuste eesti keele kui teise keele õpetajatele koostöövõimalusi, õppematerjale ja mänge keeleliste oskuste arendamiseks arendamiseks ning korraldatakse praktilisi seminare ja töötubasid.


Eesti keele metoodikakeskuse asukoha valik toimus Haridusministeeriumi ja SA Innove korraldatud projektikonkurssi alusel, mille võitis Tallinna Suur-Pae Lasteaed.

Lasteasutuses tervikuna või mõnes rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, alustatakse eesti keele õpet kolmeaastaselt keeletegevuste kaudu, lõimides keeleõpet teiste tegevustega või rakendades keelekümbluse metoodikat. Alates 1. septembrist 2017. aastal hakkasid metoodikakeskuste tegevustes osalema ka eesti õppekeelega rühmade õpetajad, kelle rühmas on eesti keelest erineva kodukeelega lapsi.
Eesti keele õpetamine väga heal tasemel on tänapäeval üks tähtsamatest prioriteetidest vene õppekeelega lasteaedades. See on isegi üks kriteeriumitest, mille järgi vanemad otsustavad, kuhu lasteaeda oma laps panna. Selleks, et õppeprotsess oleks edukas, on vaja pidevalt panustada õpetajate koolitamisele ja õppemeetodite uuendamisele. Eesti keele kui teise keele metoodikakeskus on väga oluline koht pedagoogide arendamiseks ja kogemuste vahetamiseks.
Metoodikakeskuse tegevuse sihtgrupid: eesti keele kui teise keele õpetajad, eesti keeles tegevusi läbi viivad rühmaõpetajad (sh keelekümblusõpetajad), muusika- ja liikumisõpetajad.

 

Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele kui teise keele metoodikakeskuse ülesanded on:

 • Lasteasutuste õpetajatele koostöövõimaluste pakkumine piirkonnas aktuaalsetel teemadel (üritused, koosolekud, näitused jms).
 • Koolieelsete lasteasutuste teavitamine nõustamise ja koolituste võimalustest.
 • Nõustamisvajaduste väljaselgitamine ja nõustamistegevuste korraldamine, toetamaks õpetajate professionaalset arengut (koostöös keelekümblus­programmi nõustajate võrgustikuga).
 • Praktiliste töötubade korraldamine, kus tutvustatakse uusi metoodikaid/materjale, töökogemusi ja õnnestumisi, viiakse läbi näidistegevusi, valmistatakse õppevahendeid ja materjale.
 • Õppekäikude korraldamine, nt teistesse lasteasutustesse jmt.
 • Metoodilise kirjanduse ja õppematerjalide kogumine ning laenutamine.
 • Metoodikakeskuse tegevusest teavitamine  lasteasutuse kodulehel.
 • Töötubade, seminaride käigus loodava õppe- ja metoodilise materjali kättesaadavaks tegemine lasteasutuse kodulehel.

Metoodikakeskuste tegevust toetab Haridus- ja Noorteamet (Harno) ning koordineerib Mitmekeelse õppe büroo. Uue metoodikakeskuste moodustamiseks viib Harno läbi avaliku konkursi, sõlmib nendega koostöölepingud, kinnitab aasta tegevusplaanid ning tegevuse aruanded ja suunab metoodikakeskuste koostööd.

sample text

Alates aastast 2021. tegutseb Eestis 7 metoodikakeskust. Meil on väga hea meel olla üks tegutsevatest metoodikakeskustest. Kuna Tallinnas ja Harjumaal on metoodikakeskuste ürituste vastu huvi märgatavalt suurenenud, tegutseb Tallinnas kolm piirkondlikku metoodikakeskust:
 1. Tallinna Suur-Pae Lasteaed (Tallinn, Harjumaa ja Lääne-Virumaa)
 2. Tallinna Lasteaed Delfiin (Tallinn, Harjumaa)
 3. Tallinna Lasteaed Ojake (Tallinn, Harju- ja Läänemaa)
 4. Narva Lasteaed Päikene (Ida-Virumaa)
 5. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju (Ida-Virumaa)
 6. Lasteaed Kelluke (Tartu-, Valga-, Jõgeva- ja Järvamaa)
 7. Pärnu Raja Lasteaed (Pärnumaa)
Vaatamata sellele, et metoodikakeskuste tegevus on piirkondlik, võivad eesti keele õpetajad ja keelekümblusrühmade õpetajad, vabade kohtade olemasolul, osaleda ka väljaspool teeninduspiirkonda toimuvatel üritustel. Töötubade ja seminaride käigus loodud õppe- ja metoodilisi materjale pannakse ülesse veebilehel: http://www.eestikeelteisekeelena.ee/index.php.

Meil on inimestega vedanud, kollektiiv on väga tore! Oleme avatud ja võtame hea meelega vastu kõik, kes tahavad meie majja tööle või praktikale tulla! Loomulikult ootame õpetajaid uude metoodikakeskusesse. Olete oodatud!
 

Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskuste tegevusest

Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse koordinaatorid:
Alates 12.08.2019 - OLGA BORIS, Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele õpetaja ja metoodikakeskuse koordinaator. 
01.09.2017 - 31.07.2019 - õpetaja ja metoodikakeskuse koordinaator Piret Kollo.
03.06.2014 - 31.08.2017 õpetaja-metoodik ja metoodikakeskuse koordinaator Natalja Lunjova.

Alates 01.02.2021 sihtgruppi lisandub umbes 100 pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas" eesti keele õpetajat.

 

 

 

  

 

Viimati muudetud 04.07.2024

Muutja Laura Kuningas