Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Dokumendiregister

Kooli avalik dokumendiregister asub EKIS infosüsteemis, kus on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

EKIS infosüsteem

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue palun saatke e-kirjaga aadressile mhum@mhum.edu.ee

Andmekaitse Inspektsiooni koduleht:
http://www.aki.ee/

Isikuandmete kaitse seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011

Avaliku teabe seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032019011?leiaKehtiv

Tallinna linna andmekaitsetingimused:
https://www.tallinn.ee/et/andmekaitsetingimused

Täpsema ülevaate kooli andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.
Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/

Kooli andmetöötlused leiate järgnevalt:

  • vajutate lahtrile „otsing“
  • seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia/kooli nime
  • seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia/kooli nimele (mis on punast värvi)
  • lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.

Peale seda avaneb nimekiri kõikidest kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“.

Viimati muudetud 30.09.2022