Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eelkool

2022/2023.õppeaastal toimub kooliks ettevalmistuse ring "Tere, kool!" teisipäeviti alates 04. oktoobrist 2022. Tunnid kestavad 1,5 tundi. Tunde ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel või nende eel. 

Registreerimine eelkooli on elektroonne ja toimub kohtade täitumiseni.
Link registreerimiseks avaldatakse kooli koduleheküljel SIIN.

Tunde annavad vaheldumisi algklasside ja eesti keele õpetajad ning hariduslike erivajadustega lastega töötavad spetsialistid (psühholoog, logopeed, eripedagoog). Õpetajad võtavad lapsed vastu kooli ukse juures nimekirjade alusel ja saadavad lapsed kooliukse juurde.

Lapsevanemaid koolimajja ei lubata. Palume mitte hilineda!

Pikaajalise puudumise korral (järjest 2 korda ja rohkem) tuleb teatada kooli üldmeilile: mhum@mhum.edu.ee

Kooliks ettevalmistuse ringi tegevuse eesmärgid:

 • kooli keskkonna ja õpetajatega tutvumine,
 • kooli ja klassi reeglitega tutvumimne,
 • kuulamis- ja kõnelemisoskuse arendamine,
 • käelise tegevuse arendamine,
 • õpetaja juhendamisel tegevuste sooritamine (tähtede ja numbrite kirjutamine, käeline tegevus, laulmine, tantsimine, liisusalmide lugemine jne).

Tundide läbiviimise päevakava:

 • 10 minutit õpitegevuseks valmistumine (riietumine, liikumine klassiruumi),
 • 20 minutit õppetegevus,
 • 10 minutit aktiivne tegevus (tantsud, liikumismängud),
 • 20 minutit õppetegevus,
 • 5 minutit aktiivne tegevus (vaba liikumine),
 • 15 minutit õppetegevus,
 • 10 minutit tegevuste lõpetamine (liikumine garderoobi, riietumine).

Mida kooli kaasa võtta?

Palume võtta kooli kaasa vahetusjalanõud ja mitmeosaline pinal, kus on 2 harilikku teritatud pliiatsit, 12 teritatud värvipliiatsit, kustutuskumm, kogujaga teritaja. Kool tellib igale lapsele töövihikud, mille palume lastevanematel välja osta. Lisaks paljundab õpetaja töölehti ja muretseb käeliseks tegevuseks töövahendeid ja –materjale. Info selle kohta edastatakse 1.tunni järgselt).

ABIMATERJALID EELKOOLI LAPSEVANEMATELE

Viimati muudetud 06.05.2022